Mickiewicz, P. „Wstęp”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, T. 16, nr 2, grudzień 2022, s. 9-13, doi:10.34862/rbm.2022.2.1.