Kraj, K. „Recenzja książki: K. Kubiak, Ł. Przybyło (Red.). (2022). Państwo średnie – Polska. Studia I Szkice (t. 1, ss.172). Tetragon.”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, T. 16, nr 2, grudzień 2022, s. 177-85, doi:10.34862/rbm.2022.2.10.