Mickiewicz, P. „Ewolucja założeń Systemu Szkolenia Bojowego Marynarki Wojennej RP W świetle wniosków wynikających Z Modyfikacji Rosyjskiej «wojny Nowego typu» ”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, T. 16, nr 2, grudzień 2022, s. 118-33, doi:10.34862/rbm.2022.2.6.