Mucha, Michał. „Międzynarodowe Mechanizmy Pomocy Krajom dotkniętym Katastrofą Oraz działania Ratownicze zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych Na przykładzie Misji Polskiej ciężkiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Po trzęsieniu Ziemi W Turcji”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, t. 17, nr 1, czerwiec 2023, s. 115-44, doi:10.34862/rbm.2023.1.6.