Bobkier, Robert, i Piotr Herman. „Przestępstwo O Charakterze Terrorystycznym W Polskim Systemie Prawnym (do 2004 r.)”. 2023. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, t. 17, nr 2, styczeń 2024, s. 166-8, doi:10.34862/rbm.2023.2.9.