Ficek, Ryszard. „Uwarunkowania Przyczynowo-Skutkowe konfliktów Zbrojnych W kontekście Niestabilnych państw Afryki Subsaharyjskiej”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, t. 17, nr 2, grudzień 2023, s. 15-34, doi:10.34862/rbm.2023.2.2.