Balbus, Tomasz. „«Litwinów zlikwidować, Łotyszów wypuścić». Wileńszczyzna 1944”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, t. 17, nr 1, czerwiec 2023, s. 81-111, doi:10.34862/rbm.2023.1.5.