Pawłuszko, T. „ Recenzja książki: R. Kuźniar (red.). 2022. Bezpieczeństwo Polski W świetle Wojny Na Wschodzie. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Ss. 218.”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, T. 17, nr 1, czerwiec 2023, s. 173-87, doi:10.34862/rbm.2023.1.8.