Gac, M., i K. Skelnik. „I Kongres Nauk O Bezpieczeństwie, Słupsk 21-22 Czerwca 2023 R.”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, T. 17, nr 1, czerwiec 2023, s. 197-9, doi:10.34862/rbm.2023.1.10.