Bryjka, Filip. „Sprawozdanie Z Konferencji I Walnego Zebrania Stowarzyszenia Studiów Strategicznych, Uniwersytet Warszawski, 20 Czerwca 2023 R”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, t. 17, nr 1, czerwiec 2023, s. 201-4, doi:10.34862/rbm.2023.1.11.