Wyligała, Helena. „Wstęp”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, t. 17, nr 1, czerwiec 2023, s. 9-12, doi:10.34862/rbm.2023.1.1.