Jakimowicz-Ostrowska, Iwona. „Recenzja książki: Hana Cervinková. (2006). Playing Soldiers in Bohemia. An Ethnography of NATO Membership. Praga”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 10 (grudzień 22, 2019): 223-224. Udostępniono lipiec 5, 2022. https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/article/view/144.