Kraj, Kazimierz. „Recenzja książki: Bolesław Piasecki. (2021). Kontrwywiad: Atak I Obrona. Łomianki: Wydawnictwo LTW, Ss. 427”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 15, no. 2 (grudzień 28, 2021): 179-185. Udostępniono wrzesień 27, 2022. https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/article/view/644.