Przybytek, Paweł, i Piotr Przybytek. „"Ilustrowany Kuryer Codzienny" Wobec problemów Wielkiej Brytanii (1919–1921) W Irlandii, Koloniach Oraz Dominiach I Jej Polityki względem Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej I Polski”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 16, no. 1 (wrzesień 15, 2022): 180-208. Udostępniono wrzesień 24, 2023. https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/article/view/658.