Kasprzycki, Daniel Damian. „Konflikt Zbrojny Na Ukrainie W kontekście Rosyjskiej Koncepcji Wojny Nowej Generacji”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 16, no. 1 (lipiec 14, 2022): 79-107. Udostępniono grudzień 5, 2022. https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/article/view/670.