Kraj, Kazimierz. „Recenzja książki: K. Kubiak, Ł. Przybyło (Red.). (2022). Państwo średnie – Polska. Studia I Szkice (t. 1, ss.172). Tetragon.”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 16, no. 2 (grudzień 30, 2022): 177-185. Udostępniono czerwiec 7, 2023. https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/article/view/675.