1.
Sokołowski A. Recenzja książki: Agnieszka Polończyk. (2019). Bundeswehra 1955–2030. Kulturowe i strategiczne uwarunkowania użycia sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ss. 194. RBM [Internet]. 30 listopad 2020 [cytowane 5 lipiec 2022];14(2):299-05. Dostępne na: https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/article/view/600