Informacje dla autorów

SERDECZNIE ZAPRSZAMY DO PRZESYŁANIA ARTYKUŁÓW DO NR 2/2024 (vol. 18). Termin dostarczenia - 15.09.2024.

Zachęcamy Autorów do przesyłania artykułów w j. angielskim.

Prosimy o wykorzystanie SZABLONU ARTYKUŁU znajdującego się na stronie internetowej czasopisma. 

Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty oryginalne, które nie były wcześniej opublikowane oraz które nie zostały wysłane do redakcji innego czasopisma.

Artykuły podlegają merytorycznej i technicznej ocenie redakcyjnej (etap 1), a następnie procesowi podwójnego recenzowania (etap 2) z zachowaniem anonimowości po stronie autora oraz recenzentów (recenzent nie zna tożsamości autora, a autor tożsamości recenzenta). Warunkiem opublikowania artykułu jest jego pozytywna recenzja.

Czy jesteś zainteresowany(a) zgłoszeniem tekstu do Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego?

Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są niezbędne informacje, zasady i polityka czasopisma oraz Instrukcja dla autorów.

Autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces zgłoszenia tekstu, czy recenzji, lub zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie.