ZAPRSZAMY DO PRZESYŁANIA ARTYKUŁÓW DO NR 2/2020. 

Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty oryginalne, które nie były wcześniej opublikowane oraz które nie zostały wysłane do redakcji innego czasopisma. Artykuły podlegają dwuetapowemu procesowi recenzowania z zachowaniem anonimowości po stronie autora oraz recenzenta (recenzent nie zna tożsamości autora, a autor tożsamości recenzenta). Warunkiem opublikowania artykułu jest jego pozytywna recenzja.

Czy jesteś zainteresowany(a) zgłoszeniem tekstu do Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego?

Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są niezbędne informacje, zasady i polityka czasopisma oraz Instrukcja dla autorów.

Autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces zgłoszenia tekstu, czy recenzji, lub zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie.