Opublikowane: czerwca 26, 2014

Wstęp

7-8 Piotr Mickiewicz

Ekonomiczne znaczenie Arktyki - nowe perspektywy i aspekty prawne

11-25 Marta Przygodzka-Markiewicz

Rola Rady Arktycznej w regionie i na arenie międzynarodowej

26-37 Ryszard M. Czarny

Znaczenie regionalne umowy o poszukiwaniu i ratownictwie w Arktyce

38-50 Michał Łuszczuk

Aktywność Federacji Rosyjskiej w regionie Arktyki - wybrane problemy rywalizacji mocarstw

51-62 Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska

Polityka Norwegii na Obszarach Północy

63-76 Andrzej Kubka

Dania wobec arktycznych wyzwań

77-93 Krzysztof Kubiak

Strategia użycia norweskiej marynarki wojennej a wyzwania Dalekiej Północy

94-106 Grzegorz Rdzanek

Status Grenlandii w świetle zmian klimatycznych

107-121 Magdalena Tomala

Akcje ratunkowe jako kreator współpracy międzynarodowej w Arktyce do 1945 r.

122-141 Janusz Lizut

Współpraca służb ratowniczych państw regionu Arktyki po II wojnie światowej - wybrane zagadnienia

142-153 Małgorzata Lizut

Braki w zdolnościach militarnych NATO istotnym ograniczeniem operacyjnym

154-166 Jerzy Dereń

Fundamentalizm religijny muzułmańskich organizacji terrorystycznych a stan zagrożenia w Europie

167-182 Barbara Kobzarska-Bar

Analiza wybranych aktów terrorystycznych w roku 2013. Odrodzenie Al-Kaidy?

183-194 Boguław Węgliński

Kształtowanie i monitorowanie Strategii Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej

195-213 Helena Wyligała

Albania w czasie drugiej wojny światowej i początkowych latach komunistycznej dyktatury (część II: Od kapitulacji Włoch do operacji Valuable i Friend)

214-238 Arkadiusz Karbowiak