Opublikowane: gru 31, 2019

Wstęp

9-12 Piotr Mickiewicz
126

Wpływ kryzysu finansowego 2008-2009 na procesy integracyjne w Unii Europejskiej

15-32 Magdalena Tomala, Rafał Zajęcki
453

Zmiany klimatu w strategicznych przeglądach obronnych Polski, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w XXI wieku

33-48 Maciej Hacaga
441

Przyrost ludności w świecie a migracje do Europy jako proces historyczny. Analiza politologiczna uwarunkowań społeczno – ekonomicznych

49-68 Piotr Kwiatkiewicz
162

Krytyczne uwagi dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej

69-88 Mirosław Banasik, Julia Bagińska
395

Główne elementy nowoczesnego bezpieczeństwa transportu

89-99 Marlena Lorek, Marek Magniszewski
207

Cyfryzacja zarządzania migracjami w Unii Europejskiej

100-129 Helena Wyligała
215

Clausewitz versus Sun Zi. Spór o polityczne i strategiczne realia współczesnej wojny.

130-148 Damian Winczewski
593

Wojna informacyjna - złożona przeszłość i niepewna przyszłość

149-168 Piotr Daniluk
1550

Metody i techniki działań sieciocentrycznych. Wojna sieciocentryczna

169-189 Sabina Olszyk
505

Militarny aspekt rosyjskiej obecności w Arktyce w kontekście regionalnego bezpieczeństwa do 2018 r.

190-216 Daniel Kasprzycki
237

Bezpieczeństwo i udział dzieci w działaniach militarnych po II wojnie światowej

217-230 Paweł Olbrycht, Paweł Chmura, Kornelia Serwata
365

Zarządzenie zastępcze wojewody jako narzędzie ochrony bezpieczeństwa zgromadzeń organizowanych cyklicznie

231-247 Małgorzata Polinceusz
158

Rozwój polskiego prawodawstwa w zakresie badań lekarskich w sporcie jako aspektu wpływającego na poziom bezpieczeństwa w sporcie

248-261 Patryk Masłowski
132