Opublikowane: grudnia 31, 2019

Wstęp

9-12 Piotr Mickiewicz

Wpływ kryzysu finansowego 2008-2009 na procesy integracyjne w Unii Europejskiej

15-32 Magdalena Tomala, Rafał Zajęcki

Zmiany klimatu w strategicznych przeglądach obronnych Polski, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w XXI wieku

33-48 Maciej Hacaga

Przyrost ludności w świecie a migracje do Europy jako proces historyczny. Analiza politologiczna uwarunkowań społeczno – ekonomicznych

49-68 Piotr Kwiatkiewicz

Krytyczne uwagi dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej

69-88 Mirosław Banasik, Julia Bagińska

Główne elementy nowoczesnego bezpieczeństwa transportu

89-99 Marlena Lorek, Marek Magniszewski

Cyfryzacja zarządzania migracjami w Unii Europejskiej

100-129 Helena Wyligała

Clausewitz versus Sun Zi. Spór o polityczne i strategiczne realia współczesnej wojny.

130-148 Damian Winczewski

Wojna informacyjna - złożona przeszłość i niepewna przyszłość

149-168 Piotr Daniluk

Metody i techniki działań sieciocentrycznych. Wojna sieciocentryczna

169-189 Sabina Olszyk

Militarny aspekt rosyjskiej obecności w Arktyce w kontekście regionalnego bezpieczeństwa do 2018 r.

190-216 Daniel Kasprzycki

Bezpieczeństwo i udział dzieci w działaniach militarnych po II wojnie światowej

217-230 Paweł Olbrycht, Paweł Chmura, Kornelia Serwata

Zarządzenie zastępcze wojewody jako narzędzie ochrony bezpieczeństwa zgromadzeń organizowanych cyklicznie

231-247 Małgorzata Polinceusz

Rozwój polskiego prawodawstwa w zakresie badań lekarskich w sporcie jako aspektu wpływającego na poziom bezpieczeństwa w sporcie

248-261 Patryk Masłowski