Opublikowane: września 12, 2020

Wstęp

15-18 Piotr Mickiewicz

Projektowanie podręczników w naukach o bezpieczeństwie. Poszukiwanie dobrych praktyk

21-47 Tomasz Pawłuszko

Nowe spojrzenie na proces transformacji Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej

48-67 Mirosław Banasik

Rosyjskie „środki aktywne” w cyberprzestrzeni w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku

68-84 Andrzej Kozłowski

Rosyjska aktywność wojskowa w Arktyce w latach 2010–2018

85-109 Krzysztof Kubiak

Serbscy bojownicy na froncie w Donbasie w latach 2014–2019

110-131 Filip Bryjka

Wielka Brytania wobec bezpieczeństwa militarnego Polski i państw bałtyckich w XX i XXI wieku

132-143 Łukasz Jureńczyk

Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji strategicznej Sił Obronnych Izraela podczas działań zbrojnych w 2019 r.

144-166 Joanna Zych

Bezpieczeństwo obiektów morskiej infrastruktury krytycznej w aspekcie współczesnych zagrożeń

167-182 Andrzej Bursztyński

Nowoczesne technologie kontroli bezpieczeństwa stosowane w portach lotniczych

183-199 Marek Magniszewski

Ochrona infrastruktur elektroenergetycznych przed zagrożeniami i ryzykami systemowymi – nowy paradygmat w zarządzaniu bezpieczeństwem energetycznym

200-220 Krzysztof Michalski

Cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja w sektorze energetycznym UE

221-238 Izabela Oleksiewicz

Percepcja zagrożeń terrorystycznych w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii w XXI wieku na tle analizy orzecznictwa sądów i trybunałów

239-255 Cezary Golędzinowski

Odpowiedzialność karna za zjawisko cyberprzemocy w świetle prawodawstwa polskiego

256-277 Katarzyna Las