Opublikowane: gru 31, 2019

Wstęp

Contra vim non valet ius

7-9 Anna Zagórska
6

Teoria i praktyka bezpieczeństwa i prawa jako wyzwania dla rozwoju bezpieczeństwa i nauk prawnych

13-17 Miroslav Kelemen
9

Zagrożenia asymetryczne – definicja, świadomość społeczna i rola we współczesnym świecie

18-27 Edyta Sadowska
5

Wybrane obszary asymetrycznego zagrożenia transgraniczną przestępczością zorganizowaną

28-38 Krzysztof Wątorek
4

Bezsilność prawa wobec współczesnych zagrożeń asymetrycznych – nielegalna migracja jako źródło terroryzmu

39-53 Anna Zagórska
4

Polityka bezpieczeństwa Rosji wobec Ukrainy jako determinant systemu bezpieczeństwa w Polsce

54-66 Paweł Łabuz, Mariusz Michalski
5

Terroryzm nuklearny jako zagrożenie asymetryczne początku XXI w.

67-77 Adrian Mitręga
3

The Rosyjsko-ukraiński konflikt 2014-2017 jako przykład wojny hybrydowej. Geneza, polityka, gospodarka

78-90 Robert Kłaczyński
6

Programy modernizacji technicznej i wymiany sprzętowej duńskich sił lądowych Hæren w latach 2013-2017

91-110 Grzegorz Rdzanek
7

Rola marynarki wojennej w zwalczaniu zagrożeń asymetrycznych

111-117 Adam Krampichowski
6

Zagrożenia bezpieczeństwa o charakterze terrorystycznym i przestępczym w placówkach oświatowo-wychowawczych

118-137 Marcin Soboń
6

Bezpieczeństwo edukacyjne w Polsce – aspekty prawne

138-146 Marta Niewczas, Jolanta Puacz-Olszewska
4

Nowa odsłona terroryzmu – cyberterroryzm

147-155 Rafał Kołodziejczyk
6

Przyczyny i czynniki stymulujące przestępstwa rozbójnicze

156-173 Magdalena Adamczyk
34