Opublikowane: gru 31, 2019

Wstęp

7-9 Piotr Mickiewicz
2

Warszawski Szczyt NATO projekcją sojuszniczego bezpieczeństwa

17-38 Jerzy Dereń
10

W kierunku nowej europejskiej strategii bezpieczeństwa – o potrzebie strategicznej refleksji w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE

39-53 Teresa Usewicz
14

Strategiczne znaczenie Morza Czarnego w kontekście bezpieczeństwa regionalnego i euroatlantyckiego

54-66 Stanisław Zarychta
10

Obszar Czarnomorski i Morze Śródziemne w polityce Rosji

67-81 Piotr Mickiewicz
9

Morze, bezpieczeństwo morskie i marynarka wojenna w chińskich dokumentach strategicznych

82-103 Tomasz Szubrycht
36

Nowe instrumenty ONZ zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego i budowania pokoju

104-123 Agnieszka Szpak
36

Rola Organizacji Współpracy Islamskiej w rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych na przykładzie wojny domowej na Mindanao

124-136 Maciej Skuczyński
2

Strategie państw w polityce międzynarodowej – przykład Tanzanii

137-150 Anna Cichecka
6

Konflikt rosyjsko-ukraiński jako implikacja do powołania nowej formacji do ochrony i obrony pogranicza Rzeczpospolitej Polskiej

151-171 Karol Falandys
3

Oddziały pozorowane dywersji pozafrontowej NKGB w akcji. Casus Ławż koło Oszmiany

172-185 Tomasz Balbus
9

Etyka współodpowiedzialności, czyli moralność wywiedziona z międzyludzkiej komunikacji

186-196 Beata Borowicz-Sierocka
5