Opublikowane: grudnia 21, 2016

Wstęp

9-11 Piotr Mickiewicz

Sojuszniczy paradygmat kształtowania bezpieczeństwa międzynarodowego

15-28 Mirosław Banasik

Terroryzm jako zjawisko społeczno-polityczne i psychologiczne

29-34 Marina A. Kukartseva

Współczesny dżihadyzm jako ideologia używana przez organizacje terrorystyczne

35-40 Dragan Simeunovic

Wirtualne wojny w realnej przestrzeni geopolitycznej: etiologia dżihadu i cyber-dżihadu

41-50 Ivan V. Surma

Mgławica rebelii. Terroryzm w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie insurekcjonizmu

51-66 Jarosław Tomasiewicz

Zaawansowane technologie i zagrożenia ze strony organizacji terrorystycznych: psychologiczne aspekty procesu informacyjnego.

67-73 Evgeny N. Pashentsev

Psychologiczne ataki quasi religijnych organizacji terrorystycznych przeciwko władzom w krajach UE

74-79 Darya Yu. Bazarkina

Europejczycy w działaniach Państwa Islamskiego

80-90 Tomasz Bąk

Ponowne przemyślenia nad komunikacją w globalnej wojnie z terroryzmem

91-96 Greg Simons

Jak pokonać ISIS? Metody walki z Państwem Islamskim

97-109 Tomasz Wójtowicz

Zderadykalizować dżihadystę? Doświadczenia czterech państw muzułmańskich

110-123 Katarzyna Górak-Sosnowska

Działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu

124-133 Magdalena Łuczkowska

Armia regularna przeciw armii terrorystów na przykładzie operacji izraelskich sił obrony w Libanie w 1982 i 2006

134-156 Krzysztof Mroczkowski

Ideologia prawicowego ekstremizmu i europejskiego kryzysu migracyjnego

157-162 Marija Djorić

Strategiczny rozwój narzędzi polityki migracyjnej UE w obliczu kryzysu migracyjnego

163-189 Helena Wyligała

Ład gospodarczy elementem zrównoważonego rozwoju i budowania bezpieczeństwa ekonomicznego województwa dolnośląskiego

190-198 Iwona Ładysz

Ochrona dziedzictwa kulturowego jako zadanie samorządu gminnego

199-213 Agnieszka Pawłowska

Ochrona danych osobowych w opinii publicznej (w mediach Polski, Białorusi, Rosji)

214-228 Artsiom Nazaranka

Menedżer Bezpieczeństwa Informacji (MBI) – interdyscyplinarne wyzwanie edukacyjne administratorów informacji

229-246 Jarosław Jan Feliński

Radiowa łączność obywatelska w procesie poprawy bezpieczeństwa na drogach

247-270 Robert J. Błaszczyk