Opublikowane: grudnia 29, 2015

Wstęp

9-10 Piotr Mickiewicz

Kultura strategiczna Unii Europejskiej. Podejście normatywne

13-32 Piotr Daniluk

Bezpieczeństwo ekonomiczne regionu: ocena i mechanizmy bezpieczeństwa

33-41 Lubov Kovalska, Larisa Savosh

Polityka rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dywersyfikacji kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski po 1989 roku

42-56 Małgorzata Kamola-Cieślik

Konceptualizacja teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa

57-70 Tomasz Pawłuszko

Ewolucja międzynarodowej kontroli broni jądrowej i materiałów nuklearnych

71-86 Marta Stempień

Inicjatywa SUCBAS – przykładem współpracy krajów Regionu Morza Bałtyckiego w zakresie nadzoru morskiego

87-100 Joanna Grzela

Historyczny wymiar rosyjskiej obecności w Arktyce. Przykład „Ziemi Sannikowa”

101-115 Krzysztof Kubiak, Roman Czarny

Dokąd zmierza bezpieczeństwo w narodowym wydaniu: czy strategiczne przeglądy stymulują transformację w polskich siłach zbrojnych?

116-132 Marek K. Ojrzanowski

Uwarunkowania prawne determinujące kształt narodowego systemu odzyskiwania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

133-150 Karol Falandys

Krytyczna ocena zasadności i możliwości wsparcia sprzętowo-technologicznego przez Polskę armii ukraińskiej

151-166 Tomasz Szulc

Pospolita przestępczość kryminalna w powiatach województwa dolnośląskiego w latach 2000–2012

167-186 Magdalena Adamczyk

System bezpieczeństwa kluczowych osobistości życia publicznego w Polsce – potrzeba utworzenia, a także wymogi i postulaty organizacyjno-funkcjonalne

187-201 Jarosław Hebda

Meandry przemocy politycznej: w poszukiwaniu definicji zabójstwa politycznego

202-219 Daniel Mider

Funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce. Założenia i praktyka

220-237 Karina Sikora-Wojtarowicz, Artur Nienartowicz

Innowacyjne metody komunikowania w zakresie bezpieczeństwa publicznego

238-255 Robert J. Błaszczyk

Rozwój polsko-niemieckiej współpracy wojskowej w drugiej dekadzie xxi wieku

256-265 Adam Sokołowski