Rada redakcyjna

Członkowie krajowi

Jerzy BĘDŹMIROWSKI – prof. dr hab. Akademia Marynarki Wojennej
Edward CZAPIEWSKI – prof. zw. dr hab., Dolnośląska Szkoła Wyższa
Jarosław GRYZ – prof. dr hab. Akademia Sztuki Wojennej
Bogdan KOSZEL – prof. zw. dr hab., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Krzysztof KUBIAK (przewodniczący rady) – prof. zw. dr hab. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Członkowie zagraniczni

Uwe BACKES – profesor, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (TU Dresden, Niemcy)
Władimir BARYSZNIKOW – profesor, Państwowy Uniwersytet Petersburski Wydział Historyczny (Faculty of History)
Joseph AGRA - III, Commander, US Navy (GS-12, Country Program Integrator, Department of Defense, USA)
Yoshigana HAYASHI – profesor Uniwersytetu Tokio, Dyrektor Japońskiego Forum Studiów Strategicznych (Japonia)
Alexander OMEDLACA, dr Museum of Weapons – Buenos Aires
Ciro PAOLETTI – dr  State University La Sapienza of Rome
Ghrihoriy PEREPELITZA – profesor, Akademia Dyplomatyczna przy MSZ Ukrainy (Diplomatic Academy of Ukraine) Dyrektor Departamentu Polityki Euro-Atlantyckiej (European and Euro-Atlantic Policy Departament)
Larysa SAWOSZ – dr nauk ekonomicznych, docent, Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Katedra Ekonomii Światowej
Zdzisław Śliwa – prof. dr hab. Baltic Defence College, Estonia

Kolegium redakcyjne

Prof. dr hab. Piotr MICKIEWICZ (redaktor naczelny)
dr Helena Wyligała (sekretarz redakcji)
dr Iwona Ładysz
 

Redaktorzy tematyczni

Nauki o bezpieczeństwie – Piotr MICKIEWICZ, Bogusław WĘGLIŃSKI
Nauki o polityce i administracji– Helena WYLIGAŁA, Aleksandra MOROSKA-BONKIEWICZ
Ekonomia i finanse – Iwona ŁADYSZ
Historia wojskowości  – Tomasz BALBUS

 

Redaktor statystyczny – Wojciech SITEK

Redaktorzy językowi (język polski) – Małgorzata FORTUNIAK, Zofia SMYK

Redaktorzy językowi (język angielski) – Piotr SZCZEPAŃSKI, Joseph AGRA III

Redaktor techniczny – Adam DĘBSKI

Projekt okładki - Sebastian MODRZYŃSKI