RADA REDAKCYJNA

Członkowie krajowi:

Jerzy BĘDŹMIROWSKI – prof. dr hab., Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia (https://orcid.org/0000-0001-5731-4850)
Edward CZAPIEWSKI – prof. dr hab., Uniwersytet Dolnośląski DSW, Wrocław (https://orcid.org/0000-0002-2408-980X)
Jarosław GRYZ – prof. dr hab., Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa (https://orcid.org/0000-0001-6671-2391)
Bogdan KOSZEL – prof. dr hab., Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań (https://orcid.org/0000-0002-7118-3057)
Krzysztof KUBIAK (przewodniczący rady) – prof. dr hab., Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce (https://orcid.org/0000-0002-9623-923X)

Członkowie zagraniczni:

Uwe BACKES – profesor, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Niemcy (https://orcid.org/0000-0001-7511-3833)
Władimir BARYSZNIKOW – profesor, Państwowy Uniwersytet Petersburski, Rosja
Joseph AGRA - dowódca, Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych, USA
Yoshigana HAYASHI – profesor, Uniwersytet Tokijski, dyrektor Forum Studiów Strategicznych, Japonia
Alexander OMEDLACA - doktor, Museum Broni w Buenos Aires, Argentyna
Ciro PAOLETTI – doktor, Uniwersytet La Sapienza w Rzymie, Włochy
Ghrihoriy PEREPELITZA – profesor, Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie i Akademia Dyplomatyczna MSZ, Ukraina
Larysa SAVOSH – doktor, Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Ukraina 
Zdzisław ŚLIWA – profesor, Bałtyckie Kolegium Obronne w Tartu, Estonia (https://orcid.org/0000-0002-5653-2941)

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelna - dr hab. prof. Uniw. DSW Helena WYLIGAŁA (Uniwersytet Dolnośląski DSW, https://orcid.org/0000-0001-6649-1971)

Sekretarz redakcji – dr Tomasz PAWŁUSZKO (Uniwersytet Opolski, https://orcid.org/0000-0002-5572-3199)

Członkini - dr Iwona ŁADYSZ (Uniwersytet Dolnośląski DSW, https://orcid.org/0000-0003-0893-7335)

 

REDAKTORZY TEMATYCZNI

Nauki o bezpieczeństwie – Bogusław WĘGLIŃSKI (Uniwersytet Dolnośląski DSW, https://orcid.org/0000-0002-6587-8231)
Nauki o polityce i administracji – Helena WYLIGAŁA (Uniwersytet Dolnośląski DSW, https://orcid.org/0000-0001-6649-1971), Aleksandra MOROSKA-BONKIEWICZ (Uniwersytet Wrocławski, https://orcid.org/0000-0001-6192-3739)
Ekonomia i finanse – Iwona ŁADYSZ (Uniwersytet Dolnośląski DSW, https://orcid.org/0000-0003-0893-7335)
Historia wojskowości  – Tomasz BALBUS (Uniwersytet Dolnośląski DSW, https://orcid.org/0000-0002-6170-7179)

 

Redaktor statystyczny – Iwona ŁADYSZ

Redaktorzy językowi (język polski) – Agnieszka HEIDINGER

Redaktorzy językowi (język angielski) – Monika KARCIARZ

Redaktor techniczny – Adam DĘBSKI

Projekt okładki - Sebastian MODRZYŃSKI

Korekta - Agnieszka HEIDINGER

Skład - Wojciech SIERŻĘGA