Lista recenzentów Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego w 2023 roku (vol. 17: nr 1, nr 2)

Arendarska Justyna (Uniwersytet Wrocławski, https://orcid.org/0000-0001-9070-4519)

Bryjka Filip (Polska Akademia Nauk, https://orcid.org/0000-0002-8613-1030)

Cesarz Maciej (Uniwersytet Wrocławski, https://orcid.org/0000-0002-9995-719X)

Cichecka Anna (Uniwersytet Wrocławski, https://orcid.org/0000-0002-7837-5684)

Czechowska Lucyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, https://orcid.org/0000-0001-5049-895X)

Czornik Katarzyna (Uniwersytet Śląski, https://orcid.org/0000-0001-9388-9467)

Daniluk Piotr (Akademia Wojsk Lądowych, https://orcid.org/0000-0002-5639-0162)

Dawidczyk Andrzej (Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, https://orcid.org/0000-0001-7006-0066)

Gac Miłosz (Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, https://orcid.org/0000-0003-3006-7866)

Helnarska Karolina (Uniwersytet WSB Merito w Warszawie, https://orcid.org/0000-0002-7214-3014)

Kasprzycki Daniel (Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, https://orcid.org/0000-0002-7412-3447)

Kaszuba Malina (Uniwersytet w Siedlcach, https://orcid.org/0000-0003-1090-8330)

Kubiak Krzysztof (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, https://orcid.org/0000-0002-9623-923X)

Kulisz Marek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, https://orcid.org/0000-0001-6518-7871)

Lizut Małgorzata (Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu, https://orcid.org/0000-0002-3679-6042)

Makuch Szymon (Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu, https://orcid.org/0000-0003-3427-1530)

Maziarz Bartosz (Uniwersytet Opolski, https://orcid.org/0000-0002-2190-7969)

Mickiewicz Piotr (Uniwersytet Gdański, https://orcid.org/0000-0002-3533-337X)

Nowakowska Marta (Politechnika Wrocławska, https://orcid.org/0000-0002-8251-5811)

Pieczywok Andrzej (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, https://orcid.org/0000-0002-4531-0630)

Prociów Paweł (Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu, https://orcid.org/0000-0002-9109-7578)

Rdzanek Grzegorz † (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, https://orcid.org/0000-0002-0944-3778)

Romaniuk Miłosz (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, https://orcid.org/0000-0002-1009-8940),

Skelnik Klaudia (Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, https://orcid.org/0000-0003-2771-3900)

Stochaj Justyna (Wojskowa Akademia Techniczna, https://orcid.org/0000-0001-7402-6367)

Śliwa Zdzisław (Baltic Defence College, Estonia, https://orcid.org/0000-0002-5653-2941)

Wawrzusiszyn Andrzej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, https://orcid.org/0000-0001-7587-136X)

Węgliński Bogusław (Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu, https://orcid.org/0000-0002-6587-8231)

Zięba Ryszard (Uniwersytet Warszawski, https://orcid.org/0000-0003-1225-7017)

Ziętek Agata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, https://orcid.org/0000-0003-2534-3950)

 

 

Lista recenzentów Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego w 2022 roku (vol. 16: nr 1, nr 2)

Balbus Tomasz (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, https://orcid.org/0000-0002-6170-7179)

Będźmirowski Jerzy (Akademia Marynarki Wojennej, https://orcid.org/0000-0001-5731-4850)

Bursztyński Andrzej (Akademia Marynarki Wojennej, https://orcid.org/0000-0002-9590-4680)

Ciesielska – Klikowska Joanna (Uniwersytet Łódzki, https://orcid.org/0000-0003-0938-5771)

Czapiewski Edward (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, https://orcid.org/0000-0002-2408-980X)

Danel Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, https://orcid.org/0000-0001-9715-3377)  

Daniluk Piotr (Akademia Wojsk Lądowych, https://orcid.org/0000-0002-5639-0162)

Dośpiał – Borysiak Katarzyna (Uniwersytet Łódzki, https://orcid.org/0000-0003-0425-9987)

Dytman-Stasieńko Agnieszka (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, https://orcid.org/0000-0002-5226-4660)

Gac Miłosz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, https://orcid.org/0000-0003-3006-7866)

Grabowski Tomasz (Akademia Ignatianum w Krakowie, https://orcid.org/0000-0003-1280-1609)

Gryz Jarosław (Akademia Sztuki Wojennej, https://orcid.org/0000-0001-6671-2391)

Gul-Rechlewicz Violetta (Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, https://orcid.org/0000-0002-6471-2395)

Ilnicki Marek (Uniwersytet Gdański, https://orcid.org/0000-0002-8886-6938)

Jagusiak Bogusław (Wojskowa Akademia Techniczna, https://orcid.org/0000-0001-5453-1649)

Jakimowicz-Pisarska Iwona (Akademia Marynarki Wojennej, https://orcid.org/0000-0001-7487-2096)

Kobzarska – Bar Barbara (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, https://orcid.org/0000-0003-0559-2220)  

Kraj Kazimierz (Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wlkp., https://orcid.org/0000-0002-9646-1383)

Kubiak Krzysztof (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, https://orcid.org/0000-0002-9623-923X)

Kulczycki Marek (Uniwersytet Wrocławski, https://orcid.org/0000-0002-2713-3714)

Kulisz Marek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, https://orcid.org/0000-0001-6518-7871)

Molo Beata (Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego, https://orcid.org/0000-0002-4924-8950)

Morozowski Tomasz (Instytut Zachodni w Poznaniu, https://orcid.org/0000-0001-6017-7949)

Rdzanek Grzegorz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, https://orcid.org/0000-0002-0944-3778)

Rokiciński Krzysztof (Akademia Marynarki Wojennej, https://orcid.org/0000-0002-8475-2124)

Ruszel Mariusz (Politechnika Rzeszowska, https://orcid.org/0000-0003-1546-6754)

Rutkowski Dariusz (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, https://orcid.org/0000-0002-8891-5816)

Szczurowski Maciej (Uniwersytet Gdański, https://orcid.org/0000-0003-3954-5772)

Śliwa Zdzisław (Baltic Defence College, Estonia, https://orcid.org/0000-0002-5653-2941)

Węgliński Bogusław (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, https://orcid.org/0000-0002-6587-8231)

Wojciechowski Sebastian (Uniwersytet Adama Mickiewicza, https://orcid.org/0000-0002-7972-6618)

Wyszyński Łukasz (Akademia Marynarki Wojennej, https://orcid.org/0000-0002-7228-9718)

Zīle-Veisberga Agnese (University of Latvia)

 

Lista recenzentów Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego w 2021 r. (vol. 15: nr 1, nr 2)

Banasik Mirosław (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, https://orcid.org/0000-0002-9358-1240)

Borowiec Piotr (Uniwersytet Jagielloński, https://orcid.org/0000-0002-4257-8455)

Daniluk Piotr (Akademia Wojsk Lądowych, https://orcid.org/0000-0002-5639-0162)

Dośpiał – Borysiak Katarzyna (Uniwersytet Łódzki, https://orcid.org/0000-0003-0425-9987)

Drzewiecki Artur (Uniwersytet Wrocławski, https://orcid.org/0000-0002-9539-4211)

Dytman-Stasieńko Agnieszka (Dolnośląska Szkoła Wyższa, https://orcid.org/0000-0002-5226-4660)

Fiedler Radosław (Uniwersytet Adama Mickiewicza, https://orcid.org/0000-0003-1573-9898)

Grabowski Wojciech (Uniwersytet Gdański, https://orcid.org/0000-0001-5950-5052)

Gryz Jarosław (Akademia Sztuki Wojennej, https://orcid.org/0000-0001-6671-2391)

Jagusiak Bogusław (Wojskowa Akademia Techniczna, https://orcid.org/0000-0001-5453-1649)

Jakimowicz-Pisarska Iwona (Akademia Marynarki Wojennej, https://orcid.org/0000-0001-7487-2096)

Jureńczyk Łukasz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, https://orcid.org/0000-0003-1149-925X)

Kamprowski Rafał (Uniwersytet Adama Mickiewicza, https://orcid.org/0000-0002-9610-4394)

Kardaś Jarosław (Uniwersytet Adama Mickiewicza, https://orcid.org/0000-0002-1517-6215)

Kosiński Jerzy (Akademia Marynarki Wojennej, https://orcid.org/0000-0003-3823-4526)

Kraj Kazimierz (Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wlkp., https://orcid.org/0000-0002-9646-1383)

Krasnodębski Grzegorz (Akademia Marynarki Wojennej, https://orcid.org/0000-0001-9430-5259)

Kubiak Krzysztof (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, https://orcid.org/0000-0002-9623-923X)

Kuszewska Agnieszka (Uniwersytet Jagielloński, https://orcid.org/0000-0001-8888-8566)

Kwiatkiewicz Piotr (Uniwersytet Adama Mickiewicza, https://orcid.org/0000-0002-3517-9974)

Lipiński Artur (Uniwersytet Adama Mickiewicza, https://orcid.org/0000-0002-1151-5486)

Macała Jarosław (Uniwersytet Zielonogórski, https://orcid.org/0000-0002-0788-0747)

Machnikowski Ryszard (Uniwersytet Łódzki, https://orcid.org/0000-0001-8897-4595)

Makowski Andrzej (Akademia Marynarki Wojennej, https://orcid.org/0000-0002-7583-0864)

Marzęda-Młynarska Katarzyna (Uniwesytet Marii Curie-Skłodowskiej, https://orcid.org/0000-0002-4608-7290)

Mrozowska Sylwia (Uniwersytet Gdański, https://orcid.org/0000-0003-3032-9504)

Oleksiewicz Izabela (Politechnika Rzeszowska, https://orcid.org/0000-0002-1622-7467)

Otrocki Michał (Dolnośląska Szkoła Wyższa, https://orcid.org/0000-0003-1587-3886)

Pawłuszko Tomasz (Akademia Wojsk Lądowych, https://orcid.org/0000-0002-5572-3199)

Piekarski Michał (Uniwersytet Wrocławski, https://orcid.org/0000-0003-1514-7657)

Potkańska Monika (Uniwersytet Szczeciński, https://orcid.org/0000-0002-4442-8813)

Przybylska-Maszner Beata (Uniwersytet Adama Mickiewicza, https://orcid.org/0000-0002-8868-1933)

Rdzanek Grzegorz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, https://orcid.org/0000-0002-0944-3778)

Rewizorski Marek (Uniwersytet Gdański, https://orcid.org/0000-0001-8075-8388)

Rokiciński Krzysztof (Akademia Marynarki Wojennej, https://orcid.org/0000-0002-8475-2124)

Ruszel Mariusz (Politechnika Rzeszowska, https://orcid.org/0000-0003-1546-6754)

Stańczyk-Minkiewicz Margot (Uniwersytet Gdański, https://orcid.org/0000-0001-7994-8336)

Sus Monika (Hertie School of Governance Berlin, INP PAN Warszawa, https://orcid.org/0000-0002-5916-3555)

Sykulski Leszek (Wyższa Szkoła Biznesu i Przed. w Ostrowcu Świętokrzyskim, https://orcid.org/0000-0003-1456-7385)

Szubrycht Tomasz (Akademia Marynarki Wojennej, https://orcid.org/0000-0002-8355-5671)

Szumski Adrian (Uniwersytet Wrocławski, https://orcid.org/0000-0001-8723-5651)

Śliwa Zdzisław (Baltic Defence College, https://orcid.org/0000-0002-5653-2941)

Tomala Magdalena (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, https://orcid.org/0000-0002-1654-3590)

Węglińska Agnieszka (Dolnośląska Szkoła Wyższa, https://orcid.org/0000-0002-2573-5981)

 

Lista recenzentów Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego w 2020 r.

Będźmirowski Jerzy (Akademia Marynarki Wojennej)

Chrzanowski Bodgan (Muzeum Sttuthof w Sztutowie)

Czajkowski Marek (Uniwersytet Jagielloński)

Daniluk Piotr (Akademia Wojsk Lądowych)

Dmochowski Tadeusz (Uniwersytet Gdański)

Drzewiecki Artur (Uniwersytet Wrocławski)

Gacek Łukasz (Uniwersytet Jagielloński)

Gryz Jarosław (Akademia Sztuki Wojennej)

Hryciuk Grzegorz (Uniwersytet Wrocławski)

Jarząbek Jarosław (Uniwersytet Wrocławski)

Kobzarska-Bar Barbara (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)

Konarski Mariusz (kmdr por. rez., b. redaktor naczelny periodyków Przegląd Morski i Morze Statki Okręty oraz korespondent wojenny m.in. w Afganistanie, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP)

Kraj Kazimierz (Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wlkp.)

Krasnodębski Grzegorz (Akademia Marynarki Wojennej)

Królikowski Hubert (Uniwersytet Jagielloński)

Kubiak Krzysztof (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Kubka Andrzej (Uniwersytet Gdański)

Kulisz Marek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie)

Lasoń Marcin (Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego)

Lizakowski Piotr (Akademia Marynarki Wojennej)

Lizut Małgorzata (Wyższa Szkoła Prawa)

Łódzki Bartłomiej (Uniwersytet Wrocławski)

Łuszczuk Michał (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Machnikowski Ryszard (Uniwersytet Łódzki)

Miłowski Jarosław (kmdr rez., b. attaché obrony w Królestwie Danii, b. obserwator misji OBWE w Abchazji)

Molo Beata (Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego)

Mrozowska Sylwia (Uniwersytet Gdański)

Oleksiewicz Izabela (Politechnika Rzeszowska)

Ożarowski Rafał (Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Gdyni)

Pacek Bogusław (Uniwersytet Jagielloński)

Pawłuszko Tomasz (Akademia Wojsk Lądowych)

Pączek Bartłomiej (Akademia Marynarki Wojennej)

Pisarska Iwona (Akademia Marynarki Wojennej)

Rdzanek Grzegorz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Rokiciński Krzysztof (Akademia Marynarki Wojennej)

Ruszel Mariusz (Politechnika Rzeszowska)

Stańczyk Jerzy (Wojskowa Akademia Techniczna)

Strnad Grażyna (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Szubrycht Tomasz (Akademia Marynarki Wojennej)

Śliwa Zdzisław (Baltic Defence College)

Węgliński Bogusław (Dolnośląska Szkoła Wyższa)

Węglińska Agnieszka (Dolnośląska Szkoła Wyższa)  

Wilczyński Piotr (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Wilczyński Witold (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Zając Grzegorz (Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach)

Zieliński Mariusz (Akademia Marynarki Wojennej)

Żuber Marian (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Żukiewicz Przemysław (Uniwersytet Wrocławski)

 

Lista recenzentów Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego w 2019 r.

Będźmirowski Jerzy (Akademia Marynarki Wojennej)

Blachford Kevin (Baltic Defence College)

Cesarz Maciej (Uniwersytet Wrocławski)

Chmieliński Mirosław (Akademia Marynarki Wojennej)

Daniluk Piotr (Akademia Wojsk Lądowych)

Gacek Łukasz (Uniwersytet Jagielloński)

Gałecka Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Kobzarska-Bar Barbara (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)

Kubiak Krzysztof (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Kulisz Marek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie)

Lasoń Marcin (Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego)

Lizut Małgorzata (Wyższa Szkoła Prawa)

Michalczyk Wawrzyniec (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Moroska-Bonkiewicz Aleksandra (Uniwersytet Wrocławski)

Mrozowska Sylwia (Uniwersytet Gdański)

Oleksiewicz Izabela (Politechnika Rzeszowska)

Ordyłowski Marek (Dolnośląska Szkoła Wyższa)

Pączek Bartłomiej (Akademia Marynarki Wojennej)

Perepelitsia Hryhorii (Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Rokiciński Krzysztof (Akademia Marynarki Wojennej)

Śliwa Zdzisław (Baltic Defence College)

Vašečka Michal (Pan-European University)

Veebel Viljar (Baltic Defence College)

Wardin Katarzyna (Akademia Marynarki Wojennej)

Węgliński Bogusław (Dolnośląska Szkoła Wyższa)

Zając Grzegorz (Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach)

Żuber Marian (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie)