Opis czasopisma

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego jest czasopismem ukazującym się od 2006 roku, początkowo jako rocznik, obecnie w cyklu półrocznym. W 2008 roku został włączony do Wykazu Czasopism Punktowanych MNiSW. W okresie 2019-2020 RBM był beneficjentem programu Wsparcia Czasopism Naukowych (nr umowy 46/WCN/2019/1). Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego jest beneficjentem programu MEiN „Rozwój czasopism naukowych” (umowa nr RCN/SN/0092/2021/1 ) na lata 2022-24.


Informujemy, że obecnie wartość punktowa dla artykułów publikowanych w Roczniku Bezpieczeństwa Międzynarodowego to 70 punktów, zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.


Do Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego przypisane są dyscypliny naukowe: nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, stosunki międzynarodowe, inżynieria bezpieczeństwa.


RBM jest czasopismem indeksowanym w następujących, międzynarodowych bazach danych: CEEOL, CEJSH, EBSCO, ERIH Plus.


 


Zapraszamy do publikowania i współpracy.


PRZESYŁANIE ARTYKUŁÓW DO NR 2/2023 (vol. 17) - termin dostarczenia: 15.09.2023.


Prosimy o wykorzystanie szablonu artykułu znajdującego się na stronie internetowej czasopisma. 


https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/about/submissions

Call for papers

mar 2, 2023

Redakcja Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego

zaprasza Autorów i Autorki do przesyłania artykułów naukowych i recenzji książek

do numeru 2/2023 Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego

poświęconych zagadnieniom z zakresu bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, polityki i administracji.

W związku z trwającą wojną w Ukrainie szczególnie zachęcamy do publikowania wyników badań, analiz i opinii dotyczących przebiegu i konsekwencji tej wojny we wszystkich jej wymiarach, zwłaszcza: geopolitycznym, wojskowym, gospodarczym i społecznym, jak też tekstów dotyczących wpływu wojny na zmiany w politykach bezpieczeństwa państw i funkcjonowanie międzynarodowych instytucji bezpieczeństwa.

Zapraszamy do przesyłania artykułów w j. polskim lub j. angielskim przez stronę internetową czasopisma: https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/about/submissions

Wszystkie zakwalifikowane przez Redakcję artykuły przechodzą proces podwójnej ślepej recenzji, wykonywanej przez polskich i zagranicznych recenzentów.

Informacje i wytyczne dla autorów/ek: https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/about/submissions

Rocznik znajduje się na liście czasopism MEiN (70 pkt) i jest indeksowany w międzynarodowych bazach danych CEEOL, CEJSH, ERIH Plus i EBSCO.

Termin nadsyłania tekstów do RBM nr 2/2023: 15 września 2023 r.

Kontakt z Redakcją:  rocznik.bezpieczenstwa@dsw.edu.pl

 

Z wyrazami szacunku,

Redaktor Naczelna - dr hab. prof. DSW Helena Wyligała

Sekretarz Redakcji - dr Tomasz Pawłuszko

Tom 17 Nr 1 (2023)

Opublikowane: cze 30, 2023

Wstęp

9-12 Helena Wyligała
24
Wyświetl wszystkie numery