Redakcja RBM zaprasza Autorów i Autorki do przesyłania artykułów naukowych i recenzji książek do numeru 1/2024 Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego poświęconych zagadnieniom z zakresu bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, polityki i administracji.

Zachęcamy do publikowania wyników badań, analiz i opinii dotyczących przebiegu i konsekwencji wojny Rosji z Ukrainą, a także na temat innych aktualnych konfliktów międzypaństwowych we wszystkich ich wymiarach, zwłaszcza: geopolitycznym, wojskowym, gospodarczym i społecznym. Mile widziane są teksty dotyczące wpływu wojen i konfliktów na zmiany w politykach bezpieczeństwa państw i funkcjonowanie międzynarodowych instytucji bezpieczeństwa.

Zapraszamy do przesyłania artykułów w j. polskim lub j. angielskim przez stronę internetową czasopisma: https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/about/submissions

Wszystkie zakwalifikowane przez Redakcję artykuły przechodzą proces podwójnej ślepej recenzji, wykonywanej przez recenzentów akademickich.

Informacje i wytyczne dla autorów/ek: https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/about/submissions

RBM znajduje się na liście czasopism MEiN (2023: 70 pkt, 2024: 40 pkt) i jest indeksowany w międzynarodowych bazach danych CEEOL, CEJSH, ERIH Plus i EBSCO.

Termin nadsyłania tekstów do RBM nr 1/2024: 29 lutego 2024 r.

Kontakt z Redakcją:  rocznik.bezpieczenstwa@dsw.edu.pl

 

Z wyrazami szacunku,

Redaktor Naczelna - dr hab. prof. DSW Helena Wyligała

Sekretarz Redakcji - dr Tomasz Pawłuszko