Treść głównego artykułu

Abstrakt

Niniejszy tekst analizuje środki budowania pokoju w ramach rozwoju gospodarczego po wojnie domowej i ludobójstwie w Rwandzie. Rwanda z pomocą społeczności międzynarodowej dążyła do pojednania i demokracji. Mimo trudnych okoliczności po zakończeniu konfliktu rząd osiągnął stabilność i od połowy lat 90. wdrażał wewnętrzne reformy, w tym w sektorze bezpieczeństwa. Niezmieniona struktura władzy Rwandyjskiego Frontu Narodowego skłania do zbadania, w jakim stopniu podejście oparte na rozwoju gospodarczym przyczyniło się do bezpieczeństwa i budowania pokoju w Rwandzie? Przyjmujemy hipotezę, że odgrywają one kluczową rolę w tworzeniu stabilnych społeczeństw zdolnych do zapobiegania nawrotom trudnych do rozwiązania konfliktów poprzez osiągnięcie inkluzywnego rozwoju gospodarczego. Teoria ludzkich potrzeb promuje wykorzystanie interoperacyjności jako mechanizmu rozwiązywania konfliktów, co odnosi się także do Rwandy i zakłada, że pokój jest trwały tylko wtedy, gdy realizowane są różne aspekty ludzkich potrzeb ekonomicznych. Celem artykułu jest krytyczna ocena, w jaki sposób środki w zakresie reform gospodarczych w Rwandzie po ludobójstwie przyczyniły się do osiągnięcia bezpieczeństwa i pokoju oraz w jaki sposób skuteczne przywództwo i polityka zaangażowania przyczyniają się do bezpieczeństwa gospodarczego w Rwandzie. Niniejszy artykuł dowodzi, że zarządzanie bezpieczeństwem po zakończeniu konfliktu i procesy budowania pokoju wymagają wdrożenia skutecznych polityk rozwoju gospodarczego, w tym redystrybucji zasobów jako krytycznego elementu kompleksowej strategii rozwoju.

Słowa kluczowe

potrzeby ludzkie zasoby konflikt rozwój i konflikt pokój bezpieczeństwo human needs resources conflict development and conflict peace security

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Ziani, K., & Boudouda, A. B. (2023). Bezpieczeństwo i budowanie pokoju w Rwandzie: podejście oparte na rozwoju gospodarczym. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(2), 35–60. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.2.3

Bibliografia

 1. Adelman, H., Suhrke, A., & Jones, B. (1996). The International Response to Conflict and Genocide: Lessons from the Rwanda Experience (Study 2: Early Warning and Conflict Management). Joint Evaluation of Emergency Assistance to Rwanda. OECD. Accessed: https://www.oecd.org/countries/rwanda/50189764.pdf [2023]
 2. Arieff, A. (2021, 23 February). Rwanda: In Brief (CRS Report R44402). Congressional Research Service. Accessed: https://sgp.fas.org/crs/row/R44402.pdf [2023].
 3. Avruch, K., & Mitchell, Ch. (2013). Conflict Resolution and Human Needs. Routledge.
 4. Burton, J. (1990). Conflict: Human Needs Theory. Springer.
 5. Chemouni, B. (2021, April 26). The Politics of State Capacity in Post-Genocide Rwanda: ‘Pockets of Effectiveness’ as State-Building Prioritization? (ESID Working Paper No 170). Effective States and Inclusive Development Research Centre. The University of Manchester. http://doi.org/10.2139/ssrn.3894472
 6. Crook, J. (2006). Promoting Peace and Economic Security in Rwanda through Fair and Equitable Land Rights. California Law Review, 94(5), 1487–1536. https://doi.org/10.15779/Z38R12T
 7. Curtis, Devon. E. A. (2015). Development assistance and the lasting legacies of rebellion in Burundi and Rwanda. Third World Quarterly, 36(7), 1365–1381. https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1041103
 8. Hodler, R. (2019). The Economic Effects of Genocide: Evidence from Rwanda. Journal of African Economies, 28(1), 1–17. https://doi.org/10.1093/jae/ejy008
 9. Kamola, I. A. (2007). The Global Coffee Economy and the Production of Genocide in Rwanda. Third World Quarterly, 28(3), 571-592. https://doi.org/10.1080/01436590701192975
 10. Kumar, K., Tardif-Douglin, D., Knapp, C., Maynard, K., Manikas, P., & Sheckler, A. (1996). Rebuilding Postwar Rwanda: The Role of the International Community (A.I.D. Evaluation Special Study Report No. 76). Center for Development and Evaluation. U.S. Agency for International Development. Accessed: https://www.oecd.org/derec/unitedstates/50189461.pdf [2023].
 11. Lambourne, W. (2004). Post-Conflict Peacebuilding: Meeting Human Needs for Justice and Reconciliation. Peace, Conflict, and Development, 4, 1–24. Accessed: https://www.bradford.ac.uk/library/library-resources/journal-of-peace-conflict-and-development/PostConflictPeacebuilding.pdf [2023].
 12. O’Neill, A. (2023a, October 26). Rwanda: Share of economic sectors in the gross domestic product (GDP) from 2012 to 2022. Statista.com. Accessed: https://www.statista.com/statistics/452199/share-of-economic-sectors-in-the-gdp-in-rwanda/ [2023].
 13. O’Neill, A. (2023b, November 22). Gross domestic product (GDP) in Rwanda 2028. Statista.com. Accessed: https://www.statista.com/statistics/452123/gross-domestic-product-gdp-in-rwanda/ [2023].
 14. Orago, N. W. (2017). Socio-Economic Development and Resource Redistribution as Tools for Conflict Prevention and Post-Conflict Peace Building in Fragile Societies: A Comparative Analysis of Burundi and Rwanda. Global Campus Human Rights Journal, 1(2), 226–258. http://doi.org/10.25330/1457
 15. Purdeková, A., Reyntjens, F., & Wilén, N. (2017). Militarisation of governance after conflict: beyond the rebel-to-ruler frame – the case of Rwanda. Third World Quarterly, 39(1), 158–174. https://doi.org/10.1080/01436597.2017.1369036
 16. Rwigema P. C. (2022). Leadership and Governance for Economic Development. Case of Rwanda. The Strategic Journals of Business & Change Management, 9(2), 1177–1192. Accessed: https://strategicjournals.com/index.php/journal/article/view/2325 [2023].
 17. Silva-Leander, S. (2008). On the Danger and Necessity of Democratisation: tradeoffs between short-term stability and long-term peace in post-genocide Rwanda. Third World Quarterly, 29(8), 1601–1620, https://doi.org/10.1080/01436590802528754
 18. Storey, A. (1999). Economics and Ethnic Conflict: Structural Adjustment in Rwanda. Development Policy Review, 17(1), 43–63. https://doi.org/10.1111/1467-7679.00076Kamola, I. A. (2007). The global coffee economy and the production of genocide in Rwanda. Third World Quarterly, 28(3), 571–592. https://doi.org/10.1080/01436590701192975
 19. Takeuchi, S. (2011). Gacaca and DDR: The Disputable Record of State-Building in Rwanda (Working Papers No. 32). JICA Ogata Sadako Research Institute for Peace and Development. Accessed: https://www.jica.go.jp/Resource/jica-ri/publication/workingpaper/jrft3q00000023p7-att/JICA-RI_WP_No.32_2011_2.pdf [2023].
 20. UNIDO. (2020). Program for Country Partnership. Industrial Diagnostic Study Rwanda 2020. United Nations Industrial Development Organization. Accessed: https://www.unido.org/sites/default/files/files/2021-10/PCP_Diagnostics_Rwanda.pdf?_token=869328650 [2023].
 21. Uvin, P. (1999). Development Aid and Structural Violence: The case of Rwanda. Development, 42, 49–56. https://doi.org/10.1057/palgrave.development.1110060
 22. Uvin, P. (2001). Difficult Choices in the New Post-Conflict Agenda: The International Community in Rwanda after the Genocide. Third World Quarterly, 22(2), 177–189. https://doi.org/10.1080/01436590120043291
 23. Walsh, D. (2015). How a Human Needs Theory Understanding of Conflict Enhances the Use of Consociationalism as a Conflict Resolution Mechanism: The Good Friday Agreement in Northern Ireland. Ethnopolitics, 15(3), 285–302. https://doi.org/10.1080/17449057.2015.1024012
 24. Wilén, N. (2012). A Hybrid Peace Through Locally Owned and Externally Financed SSR-DDR in Rwanda? Third World Guarterly,33(7), 1323–1336. https://doi.org/10.1080/01436597.2012.691833