Treść głównego artykułu

Słowa kluczowe

administracja administracja publiczna administration public administration

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Ładysz, I. M. (2023). Pierwsza edycja seminarium naukowego „Współczesne wyzwania administracji publicznej”, Uniwersytet Dolnośląski DSW, Wrocław, 30 września 2023 r. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(2), 235–240. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.2.13