Treść głównego artykułu

Abstrakt

We współczesnym świecie transport towarów ma ogromne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania gospodarki poszczególnych regionów i krajów. Następują daleko idące zmiany w krajowych czy regionalnych systemach transportowych, które są wymuszone siłą napędową rozwoju przemysłowego i podnoszenia standardów życia społecznego. Aktualnie kluczowym problemem prawidłowego funkcjonowania infrastruktury transportowej stało się jej bezpieczeństwo.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo transport drogowy transport morski

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Bumewicz J. Szałucki K., Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
  2. Jankowski P., Nowoczesne systemy zarządzania, PWE, Warszawa 2000.
  3. Jedliński M., Jakość w nowoczesnym zarządzaniu, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2000.
  4. Karczewski J.T., System zarządzania bezpieczeństwem pracy, ODDK, Gdańsk 2000.
  5. Kolicki R.: Budowanie bałtyckiej autostrady morskiej, „Portowiec” nr 6/2004.
  6. Mundur L., Współczesne technologie transportowe, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2002.
  7. Tarchalski M., Zaplecze transportowe portów morskich, Fundacja Rozwoju WSM w Szczecinie, Szczecin 1999.