Treść głównego artykułu

Abstrakt

Na początku XXI wieku zaobserwować możemy wzrost zagrożenia terroryzmem. Niewątpliwie do tego stanu rzeczy doprowadziły wydarzenia z 11 września. Samobójcze ataki terrorystyczne na amerykański niszczyciel „USS Cole” i francuski tankowiec „Limburg” ukazały, jak łatwym celem mogą stać się jednostki pływające oraz jak bardzo podatne na akty przemocy są obszary morskie, tak ważne dla funkcjonowania światowej gospodarki. W niniejszym artykule przedstawione zostaną zjawiska piractwa, napadów rabunkowych i terroryzmu morskiego ze szczególnym uwzględnieniem ich występowania w Azji Południowo-Wschodniej. Ukazana także będzie zależność między bezpieczeństwem energetycznym Chin, Japonii i Korei Południowej a kluczowymi arteriami żeglugowymi wyżej wymienionego regionu. Ponadto zaprezentowana statystyka piractwa i napadów rabunkowych na obszarach morskich, a także czynniki konfl iktogenne, pozwolą na dokonanie analizy związanej z międzynarodowymi inicjatywami mającymi na celu przeciwdziałanie zagrożeniom na wodach wszechoceanu.

Słowa kluczowe

przemoc Azja Południowo-Wschodnia piractwo terroryzm morski

Szczegóły artykułu

Referencje

  Bradford J., Southeast Asian maritime security in the age of terror: threats, opportunity and charting the course forward, Singapore 2005.
  Davis A., Piracy in Southeast Asia shows signs of increased organisation, „Jane`s Intelligence Review”, 2004, nr. 6.
  Gu M., China wants more pipelines for improved oil import security, „Oil & Gas Journal”, 2005, January 3, Vol.103, Issue 1.
  Gunaratna R., Th e structure and nature of GAM, „Jane`s Intelligence Review”, 2001, nr 4.
  Ho J., Th e security of sea lanes, IDSS, Singapore, June 2005.
  Japan LNG – today & tomorrow, ERG 2002.
  Kubiak K., Wojny, konfl ikty zbrojne i punkty zapalne na świecie, TRIO, Warszawa 2005.
  Lintner B., Centrifugal forces stir in Indonesia, „Jane`s Intelligence Review”, 2000, nr 6.
  Mukundan P., Piracy threat dictates need for intelligence-led solution, „Jane`s Navy International”, 2004, nr. 11.
  Niwczyk A., GAM – walka o niepodległość prowincji Aceh, MMS „Komandos”, 2005, nr 6.
  Richardson M., Aiming a shot across the bow, Singapore 2005.
  Storey I., China seeks to reduce its dependence on Strait of Malacca, „Jane`s Intelligence Review”, 2005, nr. 5.
  United Nations Convention on the Law of the Sea, Montego Bay 1982, s. 57.
  Watkins E., Facing the terrorist threat in the Malaca strait, „Terrorism Monitor”, Vol 11 Issue 9, 2004, nr. 5.
  Watkins E., Japan urges Malacca Strait shipping safety, „Oil & Gas Journal”, Vol. 103, Issue 4, 2005.
  http://www.atimes.com
  http://www.eia.doe.gov
  http://www.kracanal.or.th
  http://www.thaipro.com