Treść głównego artykułu

Abstrakt

Autor w niniejszym artykule dokonuje oceny roli pozawojskowych uczestników procesu rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Uznaje, że próby rozwiązania sytuacji kryzysowej często zakładają wykorzystywanie siły zbrojnej jako środka nacisku, którego głównym celem jest wymuszenie na przeciwniku zaniechania realizacji pierwotnych zamiarów. Wskazuje również na wywieranie coraz większego wpływu na politykę i strategię bezpieczeństwa takich zjawisk, jak lobbing i korupcja polityczna, kalkulację odnoszącą się do relacji: zagrożenia -obrona. Ogniwem uzupełniającym jest tu nierzadko analityczna security community, której pozycja i wpływy zależą w niemałej mierze od stopnia bezpieczeństwa międzynarodowego. Stwierdza także, że prawdopodobnie kończy się pierwszoplanowa rola technokratów w kreowaniu polityki bezpieczeństwa, których zaczynają zastępować stratedzy. Jego zadaniem skomplikowana procedura planistyczna i wykonawcza wymaga bowiem stosowania skrupulatnych obliczeń i koordynacji działań nawet dla najmniejszych elementów, niekiedy wręcz uniemożliwia kontrolę organów demokratycznego państwa.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Piątek, J. J. (2019). Działanie siłą a rozwiązywanie sytuacji kryzysowych współczesnej demokracji. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 5, 64–76. https://doi.org/10.34862/rbm.2011.5