Treść głównego artykułu

Abstrakt

Decyzja o utworzenie Dowództwa Wojsk Specjalnych była wynikiem podjętego przez Polskę zobowiązania na szczycie NATO w Rydze w 2006 r. pełnienia, od 2011 r., roli państwa ramowego w operacjach specjalnych Organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sposób jego organizacji umożliwia realizację zadań wynikających z pełnienia przez Polskę tej funkcji, planowana struktura organizacyjna Wojsk Specjalnych jest optymalna i odpowiada potrzebom oraz możliwościom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, których ostateczny kształt dostosowany jest do standardów NATO. Problemem jest natomiast wywiązywanie się z sojuszniczych i koalicyjnych zobowiązań w zakresie osiągania przez Wojska Specjalne zadeklarowanych zdolności.

Szczegóły artykułu