Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł prezentuje poziom polskiego zaangażowania w misjach organizacji ponadnarodowych. Wskazując na zmniejszenie się wielkości kontyngentów Sił Zbrojnych RP, stwierdza, że nie można tego procesu utożsamiać z faktem ograniczania skali polskiego zaangażowania w procesy stabilizacji sytuacji międzynarodowej pod auspicjami organizacji ponadnarodowych. Oceniając decyzje o zmniejszeniu liczebności kontyngentów, stwierdza, że jedną z przyczyn tej decyzji polskich władz jest racjonalna ocena możliwości fi nansowych i organizacyjnych państwa. Uznaje również, iż na obecnym etapie rozwoju Sił Zbrojnych RP i stanu budżetu MON optymalnym rozwiązaniem jest przygotowanie kontyngentów nieprzekraczających liczby 4000 żołnierzy.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kulczycki, M. . (2019). Udział sił zbrojnych RP w umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego w 2010 roku. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 5, 214–227. https://doi.org/10.34862/rbm.2011.13