Treść głównego artykułu

Abstrakt

Grecja znajduje się geografi cznie w regionie, który charakteryzuje się dużą niestabilnością. W celu zapewnienia efektywnego bezpieczeństwa pogłębia ona więzi z Europą i Organizacją Paktu Północnoatlantyckiego. Grecja za główne zadanie stawia sobie opracowanie takiej polityki, która będzie promować zarówno greckie interesy narodowe, jak i będzie zgodna z polityką Unii Europejskiej i NATO. Niniejszy artykuł odwołuje się do greckiej strategii Bezpieczeństwa Narodowego na XXI, która powstała pod redakcją Thanosa Ntokosa.

Słowa kluczowe

Grecja NATO strategia bezpieczeństwa narodowego

Szczegóły artykułu