Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Lizut, M. (2019). III edycja konferencji naukowej „Młodzież wobec współczesnych zagrożeń. Terroryzm i sytuacje zakładnicze”, 24 kwietnia 2017 r. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11(1), 309–311. https://doi.org/10.34862/rbm.2017.1.19