Treść głównego artykułu

Abstrakt

Współczesny terroryzm stał się w ostatnich latach synonimem strachu i niepewności jutra. W niektórych kręgach społecznych i politycznych nie rozważa się już pytania „czy” a „kiedy” przeprowadzony zostanie kolejny atak. Autorzy starają się porównać znany terroryzm, z końca XX wieku i obecny. W artkule poruszają kwestię terroryzmu jako narzędzia do osiągnięcia celów zwłaszcza politycznych. Mając na uwadze, że brak jest jednoznacznie określonego aktora/ów sterujących współczesnym terroryzmem a cele strategiczne są rozmyte, w związku z powyższym działania te można zakwalifikować do działań hybrydowych. Autorzy również próbują wskazać potrzebę przeciwdziałania współczesnemu terroryzmowi, analizując bardziej przyczynę jego istnienia niż koncentracji wysiłków na walce ze skutkami.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo działania hybrydowe przeciwdziałanie terroryzmowi terroryzm globalny badanie bezpieczeństwa

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bednarzak T. (5 sierpnia 2016), WP.wiadomości: Hezbollah coraz potężniejszy dzięki wojnie w Syrii. Izrael z niepokojem wyczekuje kolejnego konfliktu. Pobrano 17 stycznia 2017, z: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Hezbollah-coraz-potezniejszy-dzieki-wojnie-w-Syrii-Izrael-z-niepokojem-wyczekujekolejnego-konfliktu,wid,18455486,wiadomosc.html?ticaid=1186e6 publikacja 05.08.2016 (dostęp 12.01.2017 r.).
 2. Bez Retuszu, (16 listopada 2015), Sojusznicy-USA-zbudowali-nam-to-pieklo-za-pieniadze-calego-swiata www.tvp.info/22653844/sojusznicy-usa-zbudowali-nam-to-pieklo-za-pieniadze-calego-swiata publikacja 16.11.2015 r. (dostęp 14.01.2017 r.).
 3. Calej P. (28 maja 2016), Historia politycznego terroru: Czerwone Brygady. Pobrano 17 stycznia 2017, z: http://strefahistorii.pl/article/3666-historia-politycznego-terroru-czerwone-brygady.
 4. Centrum Badań nad terroryzmem Collegium Civitas Unia Europejska wobec terroryzmu – aktywność międzynarodowa. Pobrano 17 stycznia 2017, z: http://www.cbnt.collegium.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=85:unia-europejska-wobec-terroryzmu-aktywno-midzynarodowa&catid=3 4:analizy-i-raporty.
 5. Czeskie media: prawo korzystne dla terrorystów z zagranicy. Pobrano 17 stycznia 2017, z: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/czeskie-media-prawo-korzystne-dla-terrorystow-z-zagranicy/hbe0h.
 6. Dębczak A., Pawlak C., Keplin J., (2015), Analityczny model oceny hybrydowości współczesnych konfliktów, „Zeszyty Naukowe AON” 2015 nr 2/(99), s. 52.
 7. Encyklopedia PWN. Hasło: terroryzm”. Pobrano 14 stycznia 2017, z: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/terroryzm;3986796.html.
 8. Grocki R., (2012), Zarządzanie Kryzysowe Difin S.A., Warszawa, s. 100.
 9. Jakson MK., (23 Aug 2013), Muslim woman must remove burka in court, judge insists. Pobrano 20 lutego 2017, z: http://www.wykop.pl/ramka/1625900/uk-muzulmanka-odmowila-usuniecia-burki-w-sadzie-bo-na-sali-byli-mezczyzni/).
 10. Jaroszyński K., (2008), Współczesny wymiar antyterroryzmu, Wydawnictwo TRIO, Warszawa, s. 98.
 11. Jemioło T., Dawidczyk A., (2007), Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa AON Warszawa, s. 70.
 12. Niemieccy terroryści z Frakcji Czerwonej Armii ukrywają się w Szwecji? Policja sprawdza trop RMF 24 fakty. Pobrano 17 stycznia 2017, z: www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-niemieccy-terrorysci-z-frakcjiczerwonej-armii-ukrywaja-sie-,nId,2185845 publikacja 15.04.2016r (dostęp 12.01.2017 r.).
 13. Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (kwiecień 2013 r.): Definicje terroryzmu, Pobrano 17 stycznia 2017, z: http://www.unic.un.org.pl/terroryzm/definicje.php.
 14. Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (kwiecień 2013), Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu. Pobrano 17 stycznia 2017, z: http://www.unic.un.org.pl/terroryzm/strategia.php.
 15. Penc-Pietrzak, I.(2003), Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie. Warszawa 2003, Wydawnictwo CH Beck.
 16. Perello Hernandez P. (2007), Strategia Koordynacji Działań Antyterrorystycznych Przeciwdziałanie Terroryzmowi Koordynacja Działań Antyterrorystycznych. Publikacja po konferencyjna 27 listopada 2007 roku, Warszawa, s. 20. Pobrano 17 stycznia 2017, z: https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/terroryzm_publik08.pdf.
 17. Veenkamp I. (27 listopada 2007 roku), Przeciwdziałanie terroryzmowi Koordynacja działań antyterrorystycznych s. 16-17. Pobrano 17 stycznia 2017, z: https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/terroryzm_publik08.pdf.