Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z planowaniem scenariuszowym na potrzeby bezpieczeństwa. Założono, że badanie dokumentów analitycznych jest bardziej wiarygodne niż treści strategii, którym przyświeca zbyt wiele innych celów niż trafna prognoza. Uwzględniając to kryterium, wybrano do analizy projekt Global Trends. Paradox of Progress. Przeprowadzonym badaniom przyświecało odpowiedzenie na następujące pytania: Jakie były źródła odwołań teoretycznych (koncepcje i modele) i metodologicznych (szkoły empiryczne i metody) w analizowanym projekcie? Jakie z tego płyną wnioski dla badaczy w obszarze studiów strategicznych i strategii? Sam tytuł opracowania i krańcowa data prognozy 2035 wskazywały na oparcie się na szkole planowania scenariuszowego. Konsekwencją obranej koncepcji teoretycznej była zastosowana metodologia analizy scenariuszowej. W artykule nie tylko oceniono raport, ale na jego podstawie określono kanony współczesnego planowania scenariuszowego, które buduje triada złożona ze scenariuszy narracyjnych, paradoksów i pułapek strategicznych. Przedstawienie istoty takiego myślenia strategicznego miało na celu nie tylko zachęcenie do zainicjowania dyskusji w obrębie studiów strategicznych, ale też rozpropagowanie koncepcji badań uwzględniających w większym stopniu podstawy naukowe niż życzenia i naciski polityczne. 

Słowa kluczowe

planowanie scenariuszowe scenariusze narracyjne paradoks strategiczny model OSPA

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Fahey, L. i Randall, M. (red.). (1998). Learning from the Future. Competitive Foresight Scenarios. New York: John Wiley & Sons.
 2. Gray, C.S. (1999). Modern Strategy. Oxford: Oxford University Press.
 3. Heijden, K. (2000). Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 4. Kahn, H. (1967). The Year 2000: A Framework for Speculation on the Next Thirty-Three Years, New York: Macmillan Publishing Company.
 5. Kahn, H. (1976). The Next Two Hundred Years: A Scenario for America and the World, New York: William Morrow & Company.
 6. Luttwak, E.N. (2003). Strategy. The Logic of War and Peace. Cambridge: Harvard University Press.
 7. Ministerstwo Obrony Narodowej [MON]. (2017). Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: MON.
 8. National Intelligence Council [NIC]. (2008). Global Trends 2025. A Transformed World. Washington: National Intelligence Council.
 9. National Intelligence Council [NIC]. (2012). Global Trends 2030. Alternative Worlds. Washington: National Intelligence Council.
 10. National Intelligence Council [NIC]. (2017). Global Trends. Paradox of Progress. Washington: National Intelligence Council.
 11. Obłój, K. (2007). Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. Philpott, D., Shah, T.S. i Toft, M.D. (2011). God’s Century: Resurgent Religion and Global Politics. New York & London: W. W. Norton & Company.
 13. Porter, M.E. (1996). Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 14. Ralston, B. i Wilson, I. (2006). The Scenario-Planning Handbook. A Practitioner,s Guide to Developing and Using Scenarios to Direct Strategy in Today’s Uncertain Times. Mason: Thomson South–Western.
 15. Ramirez, R. i Wilkinson, A. (2018). Strategic Reframing. The Oxford Scenario Planning Approach. Oxford: Oxford University Press.
 16. Ringland, G. (2006). Scenario Planning. Managing for the Future. Chichester: John Wiley & Sons.
 17. Stonehouse, G., Campbell, D., Hamill, J. i Purdle, T. (2004). Global and Transnational Business: Strategy and Management. Hoboken: John Wiley & Sons.
 18. Świat w 2025: Scenariusze Narodowej Rady Wywiadu USA. (2009). Kraków: AlfaSagittarius.
 19. Toft, M.D. (2006). The Geography of Ethnic Violence: Identity, Interests, and the Indivisibility of Territory. Princeton: Princeton University Press.
 20. Toft, M.D. (2009). Securing the Peace: The Durable Settlement of Civil Wars. Princeton: Princeton University Press.
 21. Wilkinson, A. i Kupers, R. (2014). The Essence of Scenarios: Learning from the Shell Experience. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 22. Wit, B. i Meyer, R. (2007). Synteza strategii, tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.