Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Las, K. (2021). Recenzja książki: Justyna Stochaj. (2020). Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Wydawnictwo Difin, ss. 160. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 15(1), 299–304. https://doi.org/10.34862/rbm.2021.1.13