Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przedmiotem badań, których rezultaty przedstawiono w niniejszym artykule, był konflikt zbrojny trwający obecnie na Ukrainie, który rozpoczął się 24 lutego 2022 r. Celem badań było przeprowadzenie analizy przebiegu działań wojennych i zidentyfikowanie przyczyn oraz konsekwencji rosyjskich niepowodzeń. Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytania: Jak rosyjskie działania przedstawiają się w kontekście koncepcji wojny nowej generacji? Jakie Rosja popełniła błędy i jakie były ich konsekwencje? Jakie czynniki zadecydowały o niepowodzeniu pierwszej fazy rosyjskiej operacji? W toku prowadzonych badań ustalono, że Rosjanie nie wykorzystali w pełni potencjału koncepcji wojny nowej generacji. Dowiedziono, że rosyjska operacja w Ukrainie została przeprowadzona niezgodnie z kanonami sztuki wojennej. Oceniono, że istniał zespół kluczowych czynników, które miały decydujący wpływ na niepowodzenie pierwszej fazy rosyjskiej operacji, w odniesieniu do jej celów strategicznych, jakie nakreślono w lutym 2022 r. Wykazano, że pierwszym z nich był krytyczny błąd polegający na niewłaściwym oszacowaniu potencjału przeciwnika przy jednoczesnym przecenieniu potencjału wojsk własnych. Wykazano, że w toku realizacji Państwowego Programu Uzbrojenia 2020 błędnie alokowano środki finansowe. Ponadto udowodniono, że za faktyczny, odmienny od propagandowego, ogólny stan Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej odpowiada korupcja i marnotrawstwo, leżące u podstaw istniejącego de facto w Rosji autokratycznego systemu władzy. W artykule zastosowano metodę analizy krytycznej, której poddano dostępny materiał źródłowy (artykuły, raporty, monografie) i metodę analizy historycznej umożliwiającą przeanalizowanie ewolucji rosyjskiej koncepcji wojny nowej generacji, metody indukcji, dedukcji i syntezy, która w odniesieniu do poruszanej tematyki pozwoliła na sformułowanie wniosków końcowych. Istotną trudnością w procesie badawczym była kwestia wykorzystania źródeł rosyjskich w sytuacji, gdy w czasopismach branżowych i innych dostępnych źródłach, zamieszczane są artykuły mające wyraźny charakter propagandowy, przez co ich wartość merytoryczna jest niewielka. W związku z powyższym w artykule zrezygnowano z przytaczania źródeł rosyjskich.

Słowa kluczowe

Rosja Ukraina wojna rosyjsko-ukraińska wojna nowej generacji siły zbrojne Russia Ukraine Russian-Ukrainian war new generation war armed forces

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kasprzycki, D. D. (2022). Konflikt zbrojny na Ukrainie w kontekście rosyjskiej koncepcji wojny nowej generacji. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(1), 79–107. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.1.5

Bibliografia

 1. Banasik, M. (2018). Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Wydawnictwo Difin.
 2. Baranowska, M. (2022, 21 kwietnia). Ekspert wojskowy: „Wojna w Ukrainie wkracza w decydującą fazę” [Wywiad]. DW.com. Dostęp: https://www.dw.com/pl/ekspert-wojskowy-wojna-w-ukrainie-wkracza-w-decyduj%C4%85c%C4%85-faz%C4%99/a-61547172 [24.05.2022].
 3. Bunyan, M., Lewis, L. (2022, 20 stycznia). New evidence of huge military build-up within striking distance of Ukraine in preparation for 'nine-month war' emerges after Joe Biden said Putin now 'has to do something'. Daily Mail Online. Dostęp: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10422411/New-evidence-huge-military-build-striking-distance-Ukraine-emerges.html [24.05.2022].
 4. Chersicla, R. (2017, luty-marzec). What Free Men Can Do: The Winter War, The Use of Delay, and lessons for The 21st Century. U.S. Army Infantry Magazine, 61–66. Dostęp: https://www.benning.army.mil/infantry/magazine/issues/2017/JAN-MAr/pdf/Chersicla_WinterWar_txt.pdf [25.04.2022].
 5. Cielma, M. (2022a). Przed bitwą wszystkich bitew. Wojna na Ukrainie. Nowa Technika Wojskowa, (4), 8–13.
 6. Cielma, M. (2022b). Wojna w Europie – Agresja na Ukrainę. Nowa Technika Wojskowa, (3), 6–12.
 7. Collins, L. (2022, 8 marca). In 2014, 'Decrepit' Ukrainian Army Hit the Refresh Button. Eight Years Later, It's Paying Off. Military.com. Dostęp: https://www.military.com/daily-news/opinions/2022/03/08/2014-decrepit-ukrainian-army-hit-refresh-button-eight-years-later-its-paying-off.html [25.05.2022].
 8. Congress of the United States [Congress USA]. (2022, 26 stycznia). Ukrainian Armed Forces (Congressional Research Service, IF11862). Dostęp: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11862 [25.05.2022].
 9. Copp, T. (2022, 2 marca). ‘The Convoy Is Stalled’: Logistics Failures Slow Russian Advance, Pentagon Says. Defenseone.com. Dostęp: https://www.defenseone.com/threats/2022/03/convoy-stalled-logistics-failures-slow-russian-advance-pentagon-says/362666/ [25.05.2022].
 10. Czarnotta, Z., Moszumański, Z. (1994). Wojna Zimowa. Wydawnictwo Altair.
 11. Dura, M. (2022, 8 maja). Plac Czerwony z siermiężną armią i rakietami balistycznymi [Komentarz]. Defence24. Dostęp: https://defence24.pl/sily-zbrojne/plac-czerwony-z-siermiezna-armia-i-rakietami-balistycznymi-komentarz [25.05.2022].
 12. Gierasimow, B.B. (2019, 7 marca). Wiektory razwitija wojennoj stratiegii. Centr Stratiegiczeskich Ocenok i Prognozow. Dostęp: http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost/348/vektory-razvitiya-voennoj-strategii-8829 [24.05.2022].
 13. Hedlund, S. (2022, 2 maja). The collapse of the Russian military machine. Geopolitical Intelligence Services AG. Dostęp: https://www.gisreportsonline.com/r/russian-military-power/ [29.05.2022].
 14. Institute for the Study of War [ISW]. (2022a, 8 czerwca). Russian offensive campaign assessment, June 8. Dostęp: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-8 [10.06.2022].
 15. Institute for the Study of War [ISW] (2022b, 28 maja). Russian offensive campaign assessment, May 28. Dostęp: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-28 [29.05.2022].
 16. Jawor, A. (2022, 6 maja). Nietrafione analizy rosyjskiego wywiadu [Opinia]. Infosecurity24.pl. Dostęp: https://infosecurity24.pl/za-granica/nietrafione-analizy-rosyjskiego-wywiadu-opinia [29.05.2022].
 17. Kasprzycki, D.D. (2018). Kształtowanie się myśli wojskowej. W: P. Mickiewicz (red.), Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku (s. 15–30). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Kasprzycki, D.D. (2022). Rosyjska wizja wojny przyszłości. Formuła wykorzystania instrumentarium koncepcji wojny nowej generacji w oparciu o doświadczenia z działań wobec Ukrainy. Wydawnictwo Inforteditions.
 19. Kirby, P. (2022, 9 maja). Why has Russia invaded Ukraine and what does Putin want? BBC.com. Dostęp: https://www.bbc.com/news/world-europe-56720589 [24.05.2022].
 20. Legucka, A. (2021, 15 grudnia). Rosyjskie żądania gwarancji bezpieczeństwa wobec USA i NATO (Biuletyn PISM nr 214). Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dostęp: https://www.pism.pl/publikacje/rosyjskie-zadania-gwarancji-bezpieczenstwa-wobec-usa-i-nato [24.05.2022].
 21. Mackinnon, A., Detsch, J. (2022). Ukraine’s Military Has Come a Long Way Since 2014. Foreignpolicy.com. Dostęp: https://foreignpolicy.com/2021/12/23/ukraine-russia-military-buildup-capabilities/ [25.05.2022].
 22. Matuszczak, S. (2022, 6 maja). Produkcja i eksport żywności z Ukrainy w warunkach wojny z Rosją (Komentarze OSW nr 444). Ośrodek Studiów Wschodnich. Dostęp: https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/Komentarz_OSW_444.pdf [24.05.2022].
 23. Ministry of Defence [MoD]. (2022, 15 maja). Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine. [Tweet]. Dostęp: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1525704460214878208?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1525704460214878208%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_iref_url=https%3A%2F%2Fwww.rp.pl%2Fkonflikty-zbrojne%2Fart36295611-rosja-stracila-jedna-trzecia-sil-ladowych-ktore-rozpoczely-wojne-24-lutego [24.05.2022].
 24. Nowyj Oboronnyj Zakaz Stratiegii [NOZS]. (2020, 23 marca). Priedwaritielnyje itogi GPW-2020. Dostęp: https://dfnc.ru/c106-technika/predvaritelnye-itogi-gpv-2020/ [24.05.2022].
 25. O’Brian, P., Stringer, E. (2022, 9 maja). The Overlooked Reason Russia’s Invasion Is Floundering. Theatlantic.com. Dostęp: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/05/russian-military-air-force-failure-ukraine/629803/ [12.05.2022].
 26. Połtorak, S.T. (2017). Spiecyfіka rieformuwannia Zbrojnich Sił Ukraїni na dierżawnomu rіwnі. Іnwiesticії: praktika ta doswіd, (18), 78–80. Dostęp: http://www.investplan.com.ua/pdf/18_2017/17.pdf [24.05.2022].
 27. Postard, M., Kholynska, K. (2022, 21 marca). Russia's Problems with Military Professionalization (The Rand Blog). Rand Corporation. Dostęp: https://www.rand.org/blog/2022/03/russias-problems-with-military-professionalization.html [24.05.2022].
 28. Putin, W. (2021, 12 lipca). Statja Władimira Putina «Ob istoriczeskomiedinstwie russkich i ukraincew». Kremlin.ru. Dostęp: http://kremlin.ru/events/president/news/66181 [15.03.2022].
 29. Putin, W. (2022, 21 lutego). Obraszczenije Priezidienta Rossijskoj Fiedieracyi. Kremlin.ru. http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/67828 [24.05.2022].
 30. Rehman, I. (2022, 20 lipca). Lessons from the Winter War: Frozen grit and Finland’s fabian defense. Warontherocks.com. Dostęp: https://warontherocks.com/2016/07/lessons-from-the-winter-war-frozen-grit-and-finlands-fabian-defense/ [24.05.2022].
 31. Romanenko, Y.A. (2016, wrzesień). Rieformuwannia Zbrojnich Sił Ukraїni za standartami NATO. Pubłіcznie Uriaduwannia, 3(4), 142–150. Dostęp: http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/issue/view/15/20 [24.05.2022].
 32. Sly, L. (2022, 8 kwietnia). Nine ways Russia botched its invasion of Ukraine. Washingtonpost.com. Dostęp: https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/08/how-russia-botched-ukraine-invasion/ [25.05.2022].
 33. STRATFOR. (2015, 9 marca). Gaming a Russian Offensive. Dostęp: https://worldview.stratfor.com/article/gaming-russian-offensive [24.05.2022].