Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono normatywne podejście do badania kultury strategicznej. Polegało ono na uwzględnieniu analizy treści strategii Unii Europejskiej (UE) oraz trzech koncepcji strategicznych najważniejszych aktorów państwowych – Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Wyodrębniono elementy wspólne oraz elementy rozłączne wynikające z zastosowanego spojrzenia na problematykę bezpieczeństwa przez analizowane państwa. Wykazano, że każdy uczestnik UE wnosi swoje charakterystyczne korzystne dla całości wartości, natomiast jego cechy dezintegracyjne najczęściej nie są tak silne i istotne dla spójności Unii oraz bazują na zanikającym sposobie postrzegania zapewnienia bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe

kultura strategiczna studia strategiczne wielka strategia

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. A Strong Britain an age of Uncertainty: The National Security (2010). HM Government, 9, 13–18, 21–22, 25, 28, 30–31, 33, 35, Pobrano 1 września 2015, z: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61936/national-security-strategy.pdf.
  2. Europejska Strategia Bezpieczeństwa. Bezpieczna Europa w lepszym świecie (2009). Luksemburg: Rada Unii Europejskiej, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 29–38, 39–43, Pobrano 1 września 2015, z: http://www.consilium.europa.eu/infopublic.
  3. French White Paper. Defence and national security. 2013 (2013). Presidence de la Republique, 7–11, 13–14, 19–25, 47, 49–51, 59, 67–69, 71–72, 74–79, 83–93, 96–107, 117–132, Pobrano 1 września 2015, z: http://www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/pdf/the_white_paper_defence_2013.pdf.
  4. French White Paper on defence and national security. 2008, (2008). Pobrano 1 września 2015, z: http://www.cfr.org/france/french-government-white-paper-defense-national-security/p16615.
  5. Snyder J.L. (1977). The Soviet strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations, s. 8, Santa Monica: Rand Corporation. Pobrano 1 września 2015, z: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reports/2005/R2154.pdf.
  6. Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Dążąc do europejskiego modelu bezpieczeństwa (2010). Luksemburg: Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości Spraw Wewnętrznych, Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
  7. White Paper 2006 on German Security Police and the Future of the Bundeswehr (2006). Federal Ministry of Defence, 2–3, 17–20, 45–50, 53–69, 74–123, Pobrano 1 września 2015, z: http://www.bmvg.de/.../W%202006%20eng%20DS.pdf.
  8. Matzke, M. (2015). Będzie nowa polityka bezpieczeństwa RFN. „Żadnego przymusu, żadnych tabu”, Deutsche Welle, Pobrano 1 września 2015, z: http://www.dw.com/pl/b%C4%99dzie-nowa-polityka-bezpiecze%C5%84stwa-rfn-%C5%BCadnego-przymusu-%C5%BCadnych-tabu/a-18264323.