Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule zaprezentowano poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia. Przeprowadzone badania wskazały, że w opinii mieszkańców Wrocław jest miastem bezpiecznym. Postrzegane jako pierwszoplanowe zagrożenia bezpieczeństwa to zagrożenia naturalne, zwłaszcza powódź. Za najbardziej prawdopodobne zjawiska występujące w bezpośrednim otoczeniu to bójki i problem narkomanii. Ważnym wskazaniem jest także potrzeba edukacji społecznej na rzecz bezpieczeństwa, wykraczająca poza standardowy zakres omawiający zasady reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Słowa kluczowe

poczucie bezpieczeństwa bezpieczeństwo społeczności lokalnych Wrocław

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Chodubski, A.J. (2008). Wstęp do badań politologicznych. Gdańsk.
  2. Pieńkowski, P. (2014). Bezpieczeństwo narodowe w świadomości społeczności Wrocławia. Studium socjologiczne. Wrocław. Debiuty 221
  3. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego.(2010). Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, dokument elektroniczny na CD. Wrocław, s. 13.
  4. Sztumski, J. (2010). Brak bezpieczeństwa jako problem społeczny, [w:] W. Fehler (red.), Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej. Warszawa.