Treść głównego artykułu

Abstrakt

Zakończony w 2012 roku Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego stanowi solidną podstawę do modernizacji i transformacji sił zbrojnych,  które oczekują na implementację. Niestety, jak pokazują doświadczenia, wcześniejsze tego typu przedsięwzięcia: strategiczne przeglądy obronne oraz inne zamierzenia diagnostyczno-planistyczne zdominowane były przez naciski polityczne i nigdy nie wchodziły w życie. Doprowadziło to do stanu kryzysowego Sił Zbrojnych, które bez właściwego wsparcia ze strony najwyższych czynników decyzyjnych w kraju będą miały olbrzymie trudności z osiągnieciem interoperacyjności i kompatybilności z NATO i zapewnieniem własnej skuteczności.

Słowa kluczowe

strategiczny przegląd bezpieczeństwo narodowe siły zbrojne transformacja

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Balcerowicz, B. (2001). Od Układu Warszawskiego do NATO. W: A. Ajnenkiel (Red.), Droga do sojuszu. Poland’s way to NATO. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
 2. Binkowski, H. (2003). Wojsko i obronność w działalności Sejmu RP (1989–2001). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 3. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (2012), Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego. Główne wnioski i rekomendacje dla Polski. Pobrano 12 grudnia 2015, z: https://www.bbn.gov.pl.
 4. Bukowicka, S. (2007). Przyczynek do transformacji. Kwartalnik Bellona. Nr 1.
 5. b.d. (2006), Comprehensive Political Guidance. November 29. Pobrano 1 grudnia 2012, z: http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_56425.htm.
 6. Decyzja MON. (2006). Nr 276 z dn. 10 lipca. (Dz. U. nr 94, poz. 426).
 7. Department Transformacji. (2008). Sygnatura Dep. Transf. Wewn. 1/2008. Dostępna również na: http://www.wp.mil.pl/pliki/File/Wizja_SZRP_2030.pdf z dnia 2 grudnia 2012.
 8. Director, Office of Force Transformation. (2003). Military Transformation. A strategic Approach. Waszyngton: Wydawnictwo Office of the Secretary of Defense.
 9. Dziok, K. (1999). Osiąganie interoperacyjności WLOP z wojskami NATO oraz doświadczenia operacyjno-szkoleniowe ze współpracy z Sojuszem. Myśl Wojskowa, wydanie specjalne nr 4.
 10. Farrell, T., Terriff, T. (2010). Military Transformation in NATO: A Framework for Analysis. W: T. Terriff, F. Osinga, T. Farrell (Red.), A Transformation Gap? American Innovations and European Military Change, s. 1-13. Palo Alto: Stanford University Press.
 11. Frańczak, O., Strzoda M. (2011). M. Analiza strategiczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Kwartalnik Bellona. Nr 3, s. 92-103.
 12. Gągor, F. (2009). Dziesięć lat w NATO. Kwartalnik Bellona nr 1.
 13. Górka, M. (2011). MON się kurczy. Gazeta Wyborcza z 16 wrzesnia 2011.
 14. Górka, M. (2012). Amerykanie zabierają nam Ghazni. Gazeta Wyborcza z 23 marca 2012.
 15. Jatczak, D., Kozłowski, W. (2007). Przyszłość Sił Zbrojnych RP. Kwartalnik Bellona. Nr 2.
 16. Karkoszka, A. (2009). Gra cywilno-wojskowa. Polska Zbrojna, nr 36.
 17. Kościuk, L. (2009) Ból transformacji. Rozmowa. Polska Zbrojna. Nr 48.
 18. Kościuk, L. (2020). Przełom w transformacji. Kwartalnik Bellona. Nr 4.
 19. Koziej, S. (2010). Kierowanie bezpieczeństwem narodowym. Skrypt internetowy. Pobrano 15 grudnia 2012 z: www.koziej.pl.
 20. Kuźniar, R. (2006). Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 21. Łuczak, W. (2008). Wizja Sił Zbrojnych RP 2030 – pierwsza odsłona. Raport. Nr 4.
 22. Malec, M. (2010). Dylematy Transformacji Sił Zbrojnych RP. Kwartalnik Bellona. Nr 3.
 23. Malec, M. (2010). Dylematy transformacji Sił Zbrojnych RP. Kwartalnik Bellona. Nr 3.
 24. NATO, (2010). Słownik terminów i definicji NATO. AAP-6.
 25. Ojrzanowski, M. (2008). Jakość zamiast ilości. Rozmowa z gen. bryg. Markiem Ojrzanowskim, dyrektorem Departamentu Transformacji MON. Polska Zbrojna. Nr 7.
 26. Ojrzanowski, M. (2007). Przełom w myśleniu. Polska Zbrojna. Nr 16.
 27. Ojrzanowski, M. (2008). Rozmowa z gen. bryg. Markiem Ojrzanowskim, dyrektorem Departamentu Transformacji. Polska Zbrojna. Nr 7.
 28. Osica, O. (2010) Transformation thrugh Expeditionary Warfare: Military Change in Poland. W: T. Terriff,
 29. F. Osinga, T. Farrell (red.). (2010). A Transformation Gap? American Innovations and European Military Change. Palo Alto: Stanford University Press.
 30. Podbielski, P. J. (2006) Transform or Modernize: Why Polish Military Transformation Matters. Center for European Policy Analysis, Waszyngton. Pobrano 4 grudnia 2012 z: http://www.cepa.org/publications/view.aspx?cord_id=20.
 31. Pszenny, W. (2010). Programowanie obronne w świetle regulacji prawnych. Kwartalnik Bellona, R. 4, Nr 3, s. 176-186.
 32. Sikorski, K. (2011). Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego na półmetku – bilans przedsięwzięć. Bezpieczeństwo Narodowe. Nr 19, III, s. 63-80.
 33. Singer, P.W. (2009). Wired for War. The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century. New York: The Penguin Press.
 34. Szulc, B. (2001). Wojsko Polskie 1999 roku jako partner armii sojuszniczych. W: Ajnenkiel, A. (red.) Droga do sojuszu. Poland’s way to NATO. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
 35. Urbaniak, J. (2007). Nowa odsłona, nowe wyzwania. Polska Zbrojna. Nr 35.
 36. Warzecha, Ł. (2007). Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim. Warszawa: Wydawnictwo AMF, 140 – 170.
 37. Zalewski, J. (2002). Wojsko Polskie w przemianach ustrojowych 1989–2001. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 38. Zalewski, J. (2009). Apolityczność Sił Zbrojnych Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 39. Zalewski, Z. (1999). Nowy wymiar Wojsk Lądowych. Myśl Wojskowa, wydanie specjalne nr 4.