Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przygotowane opracowanie opisuje bardzo istotny współcześnie problem zagrożeń bezpieczeństwa struktur państwowych w całym jego spektrum zjawiskowym, gdzie trudne są do zdiagnozowania czynniki ich powstawania oraz dalszej eskalacji na inne sąsiednie państwa. Przykładem może być współczesna rosyjska polityka bezpieczeństwa wobec Ukrainy, powodująca zmianę systemów bezpieczeństwa w Polsce.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo narodowe przestępczość polityka zagrożenia internal security national security crime politics threats

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Łabuz, P., & Michalski, M. (2019). Polityka bezpieczeństwa Rosji wobec Ukrainy jako determinant systemu bezpieczeństwa w Polsce. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11(2), 54–66. https://doi.org/10.34862/rbm.2017.2.6

Bibliografia

  1. Bryc A. (2004). Cеlе роlіtуkі zagranicznej Fеdеrасjі Rosyjskiej, Toruń.
  2. Darczewska J. (2014). Anatomia rosyjskiej wojny informacyjneinformacyjnej. Operacja krymska - studium przypadku. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Pobrano 23 listopada 2017, z: http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/anatomia_rosyjskiej_wojny_informacyjnej.pdf.
  3. Denning D. E. (2002). Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
  4. Fehler W. (2002). O pojęciu bezpieczeństwa państwa, [w:] W. Śmiałek, J. Tymanowski (red.), Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej. Toruń.
  5. Goble P., Hot Issue – Lies, Damned Lies and Russian Disinformation, przetłumaczono przez http://www.stopfake.org/. Pobrano 23 listopada 2017 z: http://www.jamestown.org/single/?x_ttnews%5Btt_news%5D=42745&tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&cHash=6ccbe7697870188378d5960d23bb0f3a#.U-zFxBHlqM8.
  6. Гвоздецький B. (1997). Основні причини виникнення та особливості функціонування організованої злочинності в Україні, nr 5, Дніпро.
  7. Kapuśniak T. (2010). Elita władzy, grupy oligarchiczne a społeczeństwo obywatelskie na scenie politycznej Ukrainy, [w:] T. Bodio (red.), Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, t. 2, Warszawa.
  8. Кремль начал новую информационную атаку. Pobrano 3 września 2014 z: http://www.stopfake.org/kreml-nachal-novuyu-informatsionnuyu-ataku/.