Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przełom XX i XXI wieku ukazał nowe oblicze terroryzmu. Nuklearne ostrzeżenie czeczeńskich separatystów z 1995 roku, wykorzystanie bojowego środka trującego przez sektę Najwyższą Prawdę, czy wreszcie użycie przez terrorystów z Al-Kaidy rejsowych samolotów pasażerskich jako narzędzia terroru, wywołało przeświadczenie, iż terroryści w swych działaniach mogą posunąć się do coraz bardziej wyrafinowanych i śmiercionośnych metod ataku, których kulminacją mógłby stać się terrorystyczny zamach z wykorzystaniem broni nuklearnej. Artykuł prezentuje zagrożenie wynikające z próby pozyskania broni nuklearnej przez terrorystów, a także ukazuje międzynarodowe wysiłki na rzecz uniemożliwienia proliferacji broni jądrowej.

Słowa kluczowe

terroryzm nuklearny ochrona materiałów radioaktywnych

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Adamski, J. (2007). Nowe technologie w służbie terrorystów. Warszawa: TRIO.
 2. Alehno, O. (2015). Wróg Kremla oskarża zza grobu: Władimir Putin, boss mafii i islamscy terroryści. Pobrano 19 sierpnia 2017, z: https://niezalezna.pl/63515-wrog-kremla-oskarza-zza-grobu-wladimirputin-boss-mafii-i-islamscy-terrorysci.
 3. Aleksandrowicz, T. (2006). Nowe prawnomiędzynarodowe instrumenty walki z terroryzmem. [w:] K. Liedel (Red.), Terroryzm – anatomia zjawiska (s. 84-92). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 4. Aleksandrowicz, T. (2008). Terroryzm międzynarodowy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF – Wiesław Łoś.
 5. Allison, G. (2010). Nuclear Terrorism Fact Sheet. Pobrano 14 sierpnia 2017, z: http://www.belfercenter.org/publication/nuclear-terrorism-fact-sheet.
 6. Allison G. (2008). Time to Bury a Dengerous Legacy. Pobrano 15 lutego 2011, z: http://yaleglobal.yale.edu/content/time-bury-dangerous-legacy-part-i.
 7. ARD: Ukraina nie ma kontroli nad materiałami radioaktywnymi. „Drastyczna sytuacja”. (2016). Pobrano 24 lipca 2017, z: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ard-ukraina-nie-ma-kontroli-nad-materialamiradioaktywnymi-drastyczna-sytuacja/p3yz21.
 8. Bolechów, B. (2002). Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 9. Bunn, M., et. al., (2016). Preventing Nuclear Terrorism: Continuous Improvement or Dangerous Decline?, Cambridge: Belfer Center for Science and International Affairs.
 10. Craft, C. (2004). Challengest of UNSCR 1540: Questions about International Export Controls. Pobrano 12 sierpnia 2017, z: http://www.vertic.org/media/assets/nim_docs/background%20articles/Questions%20of%20International%20Export%20Controls.PDF.
 11. Dietl, W., Hirschmann, K., Tophoven, R. (2009). Terroryzm, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Ferguson, C.D., Potter, W.C. (2004). The Four Face of Nuclear Terrorism. Pobrano 20 sierpnia 2017, z: http://www.nti.org/c_press/analysis_4faces.pdf.
 13. Harress, C. (2015). Islamic State Nuclear Weapons? Russian Smugglers Tried To Sell Radioactive Cesium To ISIS. Pobrano 14 sierpnia 2017, z: http://www.ibtimes.com/islamic-state-nuclear-weapons-russiansmugglers-tried-sell-radioactive-cesium-isis-2130880.
 14. Heart, G. (2014). 84 Missing Russian Suitcase Nuke Bombs – The New Post Cold War Threat Posed By Mini Nuclear Bombs. Pobrano 20 sierpnia 2017, z: http://www.agreenroadjournal.com/2014/10/84-missing-russian-suitcase-nuke-bombs.html.
 15. Hołyst, B. (2009). Terroryzm, t. 1, Warszawa: Lexis Nexis.
 16. Jałoszyński, K. (2008). Współczesny wymiar antyterroryzmu, Warszawa: TRIO.
 17. Kaczmarek, J. (2001). Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski, Wrocław: Atla 2.
 18. Kaczmarski, P. (2008). Problematyka zbrojeń i rozbrojenia. [w:] R. Zięba (Red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (s. 520-546). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 19. Kiras, J.D. (2008). Terroryzm i globalizacja. [w:] J. Baylis, S. Smith (Red.), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych (s. 593-616). Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 20. Liedel, K. (2010). Ochrona fizyczna materiałów jądrowych. Pobrano 15 grudnia 2010, z: http://www.terroryzm.com/article/250/Ochrona-fizyczna-materialw-jadrowych.html.
 21. Marcinko, M. (2008). ONZ wobec terroryzmu międzynarodowego. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Studiów Strategicznych.
 22. Marcinko, M. (2015). Terroryzm nuklearny – realne zagrożenie czy political fiction? Pobrano 15 lipca 2017, z: http://www.psz.pl/tekst-2242/Marcin-Marcinko-Terroryzm-nuklearny-realne-zagrożenieczy-political-fiction/Str-4.
 23. Mendick, R., Samuel, H. (2016). Brussels attacks: ‘Nuclear terrorism’ is real threat, says UN watchdog. Pobrano 18 września 2017, z: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/03/25/brussels-attacks-nuclearterrorism-is-real-threat-says-un-watchd/.
 24. Międzynarodowa konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r., Dz. U. 2010 nr 112 poz. 740.
 25. Nuclear security – measures to protect against nuclear terrorism: Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material. (2005). Pobrano 14 sierpnia 2017, z: http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC49/dokuments/gc49inf-6.pdf.
 26. Pławski, K. (2011). Atomowy straszak. Polska Zbrojna, 40 (770).
 27. Preventing the risk of radiological terrorism. (2017). Pobrano 12 września 2017, z: http://dag.un.org/handle/11176/257142.
 28. Pytlakowska, A. (2005). Układ o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej. Pobrano 12 sierpnia 2017, z: http://www.psz.pl/tekst-7504/Anna-Pytlakowska-Uklad-o-Nierozprzestrzenianiu-Broni-Jadrowej.
 29. Raport komisji Gilmore’a. (2001). [w:] Y. Alexander, M. Hoenig (Red.), Superterroryzm. Warszawa: Bellona.
 30. Rocznik Strategiczny 2005-2006. (2006). Warszawa: Scholar.
 31. Rocznik Strategiczny 2009-2010. (2010). Warszawa: Scholar.
 32. Terroryzm atomowy. (2010). Pobrano 1 lipca 2010, z: http://www.greenpeace.org/poland/co-robimy/klimat-i-energia/energia-atomowa/terroryzm-atomowy.
 33. Tolak, Ł. (2009). Nielegalny transfer materiałów radioaktywnych i rozszczepialnych, źródła i inicjatywy zapobiegania. Terroryzm: Zagrożenia – Prewencja – Przeciwdziałanie, 4.
 34. Traktat o Nieproliferacji Broni Jądrowej i Technologii Jądrowych. (2010). Pobrano 20 sierpnia 2017, z: www.atomowyterroryzm.republika.com.
 35. Walsh, J. (2003). Nuclear terrorism: Risks, consequences and response. [w:] A. M. Howitt, R. L. Pangi (Red.), Countering Terrorism. Dimensions and Preparrdness, Cambridge-London: MIT Press.
 36. Walton, C.D., Gray, C.S. (2009). Druga epoka nuklearna: broń jądrowa w XXI wieku. [w:] J. Baylis, J. Wirtz, C.S. Gray, E. Cohen (Red.), Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 37. Wikileaks: bomba atomowa w Europie na wypadek śmierci ben Ladena. (2010). Pobrano 12 sierpnia 2010, z: http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103086,9530776,Wikileaks_bomba_atomowa_w_Europie_na_wypadek_śmieci.html.
 38. Williams, P.L. (2005). Al-Kaida. Międzynarodowy terroryzm, zorganizowana przestępczość i nadciągająca apokalipsa. Poznań: Zysk i S-Ka.
 39. Witkowski, I. (2001). Atom bin Ladena. Pobrano 20 czerwca 2017, z: http://www.wprost.pl/ar/11478/Atom-bin-Ladena/?O=11478&pg=1.