Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przełom XX i XXI wieku ukazał nowe oblicze terroryzmu. Nuklearne ostrzeżenie czeczeńskich separatystów z 1995 roku, wykorzystanie bojowego środka trującego przez sektę Najwyższą Prawdę, czy wreszcie użycie przez terrorystów z Al-Kaidy rejsowych samolotów pasażerskich jako narzędzia terroru, wywołało przeświadczenie, iż terroryści w swych działaniach mogą posunąć się do coraz bardziej wyrafinowanych i śmiercionośnych metod ataku, których kulminacją mógłby stać się terrorystyczny zamach z wykorzystaniem broni nuklearnej. Artykuł prezentuje zagrożenie wynikające z próby pozyskania broni nuklearnej przez terrorystów, a także ukazuje międzynarodowe wysiłki na rzecz uniemożliwienia proliferacji broni jądrowej.

Słowa kluczowe

terroryzm nuklearny ochrona materiałów radioaktywnych Nuclear terrorism protection of radioactive material

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Mitręga, A. (2019). Terroryzm nuklearny jako zagrożenie asymetryczne początku XXI w. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11(2), 67–77. https://doi.org/10.34862/rbm.2017.2.7

Bibliografia

 1. Adamski, J. (2007). Nowe technologie w służbie terrorystów. Warszawa: TRIO.
 2. Alehno, O. (2015). Wróg Kremla oskarża zza grobu: Władimir Putin, boss mafii i islamscy terroryści. Pobrano 19 sierpnia 2017, z: https://niezalezna.pl/63515-wrog-kremla-oskarza-zza-grobu-wladimirputin-boss-mafii-i-islamscy-terrorysci.
 3. Aleksandrowicz, T. (2006). Nowe prawnomiędzynarodowe instrumenty walki z terroryzmem. [w:] K. Liedel (Red.), Terroryzm – anatomia zjawiska (s. 84-92). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 4. Aleksandrowicz, T. (2008). Terroryzm międzynarodowy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF – Wiesław Łoś.
 5. Allison, G. (2010). Nuclear Terrorism Fact Sheet. Pobrano 14 sierpnia 2017, z: http://www.belfercenter.org/publication/nuclear-terrorism-fact-sheet.
 6. Allison G. (2008). Time to Bury a Dengerous Legacy. Pobrano 15 lutego 2011, z: http://yaleglobal.yale.edu/content/time-bury-dangerous-legacy-part-i.
 7. ARD: Ukraina nie ma kontroli nad materiałami radioaktywnymi. „Drastyczna sytuacja”. (2016). Pobrano 24 lipca 2017, z: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ard-ukraina-nie-ma-kontroli-nad-materialamiradioaktywnymi-drastyczna-sytuacja/p3yz21.
 8. Bolechów, B. (2002). Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 9. Bunn, M., et. al., (2016). Preventing Nuclear Terrorism: Continuous Improvement or Dangerous Decline?, Cambridge: Belfer Center for Science and International Affairs.
 10. Craft, C. (2004). Challengest of UNSCR 1540: Questions about International Export Controls. Pobrano 12 sierpnia 2017, z: http://www.vertic.org/media/assets/nim_docs/background%20articles/Questions%20of%20International%20Export%20Controls.PDF.
 11. Dietl, W., Hirschmann, K., Tophoven, R. (2009). Terroryzm, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Ferguson, C.D., Potter, W.C. (2004). The Four Face of Nuclear Terrorism. Pobrano 20 sierpnia 2017, z: http://www.nti.org/c_press/analysis_4faces.pdf.
 13. Harress, C. (2015). Islamic State Nuclear Weapons? Russian Smugglers Tried To Sell Radioactive Cesium To ISIS. Pobrano 14 sierpnia 2017, z: http://www.ibtimes.com/islamic-state-nuclear-weapons-russiansmugglers-tried-sell-radioactive-cesium-isis-2130880.
 14. Heart, G. (2014). 84 Missing Russian Suitcase Nuke Bombs – The New Post Cold War Threat Posed By Mini Nuclear Bombs. Pobrano 20 sierpnia 2017, z: http://www.agreenroadjournal.com/2014/10/84-missing-russian-suitcase-nuke-bombs.html.
 15. Hołyst, B. (2009). Terroryzm, t. 1, Warszawa: Lexis Nexis.
 16. Jałoszyński, K. (2008). Współczesny wymiar antyterroryzmu, Warszawa: TRIO.
 17. Kaczmarek, J. (2001). Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski, Wrocław: Atla 2.
 18. Kaczmarski, P. (2008). Problematyka zbrojeń i rozbrojenia. [w:] R. Zięba (Red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (s. 520-546). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 19. Kiras, J.D. (2008). Terroryzm i globalizacja. [w:] J. Baylis, S. Smith (Red.), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych (s. 593-616). Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 20. Liedel, K. (2010). Ochrona fizyczna materiałów jądrowych. Pobrano 15 grudnia 2010, z: http://www.terroryzm.com/article/250/Ochrona-fizyczna-materialw-jadrowych.html.
 21. Marcinko, M. (2008). ONZ wobec terroryzmu międzynarodowego. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Studiów Strategicznych.
 22. Marcinko, M. (2015). Terroryzm nuklearny – realne zagrożenie czy political fiction? Pobrano 15 lipca 2017, z: http://www.psz.pl/tekst-2242/Marcin-Marcinko-Terroryzm-nuklearny-realne-zagrożenieczy-political-fiction/Str-4.
 23. Mendick, R., Samuel, H. (2016). Brussels attacks: ‘Nuclear terrorism’ is real threat, says UN watchdog. Pobrano 18 września 2017, z: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/03/25/brussels-attacks-nuclearterrorism-is-real-threat-says-un-watchd/.
 24. Międzynarodowa konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r., Dz. U. 2010 nr 112 poz. 740.
 25. Nuclear security – measures to protect against nuclear terrorism: Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material. (2005). Pobrano 14 sierpnia 2017, z: http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC49/dokuments/gc49inf-6.pdf.
 26. Pławski, K. (2011). Atomowy straszak. Polska Zbrojna, 40 (770).
 27. Preventing the risk of radiological terrorism. (2017). Pobrano 12 września 2017, z: http://dag.un.org/handle/11176/257142.
 28. Pytlakowska, A. (2005). Układ o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej. Pobrano 12 sierpnia 2017, z: http://www.psz.pl/tekst-7504/Anna-Pytlakowska-Uklad-o-Nierozprzestrzenianiu-Broni-Jadrowej.
 29. Raport komisji Gilmore’a. (2001). [w:] Y. Alexander, M. Hoenig (Red.), Superterroryzm. Warszawa: Bellona.
 30. Rocznik Strategiczny 2005-2006. (2006). Warszawa: Scholar.
 31. Rocznik Strategiczny 2009-2010. (2010). Warszawa: Scholar.
 32. Terroryzm atomowy. (2010). Pobrano 1 lipca 2010, z: http://www.greenpeace.org/poland/co-robimy/klimat-i-energia/energia-atomowa/terroryzm-atomowy.
 33. Tolak, Ł. (2009). Nielegalny transfer materiałów radioaktywnych i rozszczepialnych, źródła i inicjatywy zapobiegania. Terroryzm: Zagrożenia – Prewencja – Przeciwdziałanie, 4.
 34. Traktat o Nieproliferacji Broni Jądrowej i Technologii Jądrowych. (2010). Pobrano 20 sierpnia 2017, z: www.atomowyterroryzm.republika.com.
 35. Walsh, J. (2003). Nuclear terrorism: Risks, consequences and response. [w:] A. M. Howitt, R. L. Pangi (Red.), Countering Terrorism. Dimensions and Preparrdness, Cambridge-London: MIT Press.
 36. Walton, C.D., Gray, C.S. (2009). Druga epoka nuklearna: broń jądrowa w XXI wieku. [w:] J. Baylis, J. Wirtz, C.S. Gray, E. Cohen (Red.), Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 37. Wikileaks: bomba atomowa w Europie na wypadek śmierci ben Ladena. (2010). Pobrano 12 sierpnia 2010, z: http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103086,9530776,Wikileaks_bomba_atomowa_w_Europie_na_wypadek_śmieci.html.
 38. Williams, P.L. (2005). Al-Kaida. Międzynarodowy terroryzm, zorganizowana przestępczość i nadciągająca apokalipsa. Poznań: Zysk i S-Ka.
 39. Witkowski, I. (2001). Atom bin Ladena. Pobrano 20 czerwca 2017, z: http://www.wprost.pl/ar/11478/Atom-bin-Ladena/?O=11478&pg=1.