Treść głównego artykułu

Abstrakt

Tematyka niniejszego artykułu dotyczy bezpieczeństwa w transporcie w kontekście szeroko ujmowanych wyzwań współczesności. W opracowaniu dokonano charakterystyki wpływu transportu na poszczególne rodzaje bezpieczeństwa. Do analizy wybrano bezpieczeństwo ekologiczne, personalne i ekonomiczne.  Celem tego artykułu jest próba syntetycznego rozwiązania problemu bezpieczeństwa w transporcie, z uwzględnieniem kilku wybranych obszarów tego bezpieczeństwa. Uwzględnione zostaną wybrane rodzaje bezpieczeństwa: ekologiczne, osobiste i ekonomiczne. To właśnie przed transportem stawiane są nowe wyzwania, które będą w przyszłości wpływać na poziom bezpieczeństwa. Dziś najważniejsze dla otoczenia jest zabezpieczenie wszelkich części infrastruktury zarówno punktowej jak i liniowej tak, aby proces przemieszczania odbywał się bez jakichkolwiek nieprawidłowości które w konsekwencji mogły by doprowadzić do uszczerbku zdrowia a nawet utraty życia ludzkiego.

Słowa kluczowe

transport bezpieczeństwo ekologiczne bezpieczeństwo personalne bezpieczeństwo ekonomiczne

Szczegóły artykułu