Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o charakter współczesnej wojny poprzez zarysowanie kontrapunktu między myślą strategiczną dwóch najwyżej cenionych klasyków myśli wojskowej – Sun Zi i Carla von Clausewitza. Autor analizuje interpretacje współczesnych konfliktów zbrojnych, które głoszą przestarzałość myśli strategicznej Clausewitza i przejście do postnowoczesnego paradygmatu opartego na tezach Sun Zi. Artykuł polemizuje z takim ujęciem broniąc zasadności wykorzystywanych w minionych konfliktach elementów strategii politycznej i wojskowej opartej o paradygmat clausewitzowski, a także uniwersalności tez pruskiego generała na temat filozoficznej natury wojny.

Słowa kluczowe

wojna i polityka strategia natura wojny Carl von Clausewitz Sun Zi

Szczegóły artykułu