Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o charakter współczesnej wojny poprzez zarysowanie kontrapunktu między myślą strategiczną dwóch najwyżej cenionych klasyków myśli wojskowej – Sun Zi i Carla von Clausewitza. Autor analizuje interpretacje współczesnych konfliktów zbrojnych, które głoszą przestarzałość myśli strategicznej Clausewitza i przejście do postnowoczesnego paradygmatu opartego na tezach Sun Zi. Artykuł polemizuje z takim ujęciem broniąc zasadności wykorzystywanych w minionych konfliktach elementów strategii politycznej i wojskowej opartej o paradygmat clausewitzowski, a także uniwersalności tez pruskiego generała na temat filozoficznej natury wojny.

Słowa kluczowe

wojna i polityka strategia natura wojny Carl von Clausewitz Sun Zi

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Armitage, J. (2000). Introduction. W: J. Armitage (red.). Paul Virilio: from Modernism to Hypermodernism and Beyond (s. 1–25). London: Sage.
 2. Armitage, J. (2012). Paul Virilio as Twentieth-Century Military Strategist: War, Cinema and the Logistics of Percpetion. W: A. Piette, M. Rawlinson (red.), Edinburgh Companion to Twentieth-Century British and American War Literature (s. 406–412). Edinburgh: Edinburgh University Press.
 3. Barkawi, T., Brighton, S. (2011). Powers of War: Fighting, Knowledge, and Critique. International Political Sociology, 5 (2), 126–143. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1749-5687.2011.00125.x
 4. Bassford, C. (2006). Corn, cracked: a response to Tony Corn’s „Clausewitz in the Wonderland”. Dostęp: http://www.clausewitz.com/readings/Bassford/OnCornyIdeas.htm [12.12.2019].
 5. Bassford, C. (2016). Clausewitz and His Works. Dostęp: http://www.clausewitz.com/readings/Bassford/Cworks/Works.htm [12.12.2019].
 6. Bassford, C., Villacres, E. J. (1995). Reclaiming the Clausewitzian Trinity. Parameters, 25, 9–20. Dostęp: https://www.clausewitz.com/readings/Bassford/Trinity/TRININTR.htm [10.12.2019].
 7. Baudrillard, J. (1995). The Gulf War did not take place. Bloomington: Indiana University Press.
 8. Bruntstetter, D. & Braun, M. (2011). The Implications of Drones on the Just War Tradition. Ethics & International Affairs, 25 (3), 337–358. DOI: https://doi.org/10.1017/S0892679411000281
 9. Benjamin, M. (2013). Drone warfare: killing by remote control. London: Verso Books.
 10. Chamayou, G. (2011). The Manhunt Doctrine. Radical Philosophy, 169, 1–6. Dostęp: https://www.radicalphilosophyarchive.com/issue-files/rp169_commentary1_themanhuntdoctrine_chamayou.pdf [10.12.2019].
 11. Chao Rong Phua, C. (2007). From the Gulf War to Global War on Terror – a Distorted Sun Tzu in US strategic thinking? The RUSI Journal, 152(6), 46–52. DOI: https://doi.org/10.1080/03071840701863117
 12. Clausewitz von, C. (2010). O wojnie. Warszawa: Mireki.
 13. Creveld van, M. (1986). The Eternal Clausewitz. The Journal of Strategic Studies, 9(2–3), 35-50. DOI: https://doi.org/10.1080/01402398608437258
 14. Creveld van, M. (1991). The Clausewitzian Universe and the Law of War. Journal of Contemporary History, 26(3), 403–429. DOI: https://doi.org/10.1177/002200949102600304
 15. Creveld van, M. (2009). Transformation of War. New York: Simon and Schuster.
 16. Creveld van, M. (2010). The Culture of War. Old Saybrook: Tantor Audio
 17. DiNardo, R.L, Hughes, D. J. (1995). Some Cautionary Thoughts on Information Warfare. Airpower Journal, 70, 2–10. Dostęp: http://www.iwar.org.uk/iwar/resources/airchronicles/dinardo.pdf [10.12.2019].
 18. Frazer, E., Hutchings, K. (2011). Virtuous Violence and the Politics of Statecraft in Machiavelli, Clausewitz and Weber. Political Studies, 59(1), 56–73. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2010.00841.x
 19. Handel, M. (1991). Sun Tzu and Clausewitz: the Art of War and On War Compared. Pennsylvania: Strategic Studies Institute.
 20. Handel, M.I. (1997). Who is afraid of Carl von Clausewitz? A guide to the perplexed. Dostęp: http://www.clausewitz.com/readings/Handel/Handlart.htm [12.12.2019].
 21. Handel, M.I. (2005). Masters of War: Classical Strategic Thought. London–New York: Routledge.
 22. Harley, J.A. (1996). The Role of Information Warfare: Truth and Myths. Newport: Naval War College. Dostęp: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a307348.pdf [10.12.2019].
 23. Herberg-Rothe, A. (2007). Clausewitz Puzzle. Oxford: Oxford University Press.
 24. Kaldor, M. (2005). Old Wars, Cold Wars, New Wars, and the War on Terror. International Politics, 42(4), 491–498. DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.ip.8800126
 25. Kaldor, M. (2013a). New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era. New York: John Wiley & Sons.
 26. Kaldor, M. (2013b). In Defence of New Wars. Stability: International Journal of Security and Development, 2(1), 1–16, DOI: http://doi.org/10.5334/sta.at
 27. Keegan, J. (2011). A History of Warfare. New York: Random House.
 28. Kopeć, R. (2014). Rewolucja w sprawach wojskowych w kontekście zachodniego sposobu prowadzenia wojny. Kultura i Polityka, 16, 64–80.
 29. Lambeth, B.S. (2001). NATO’s Air War for Kosovo: A Strategic and Operational Assessment. Santa Monica: Rand Corporation.
 30. Loo, B.F.W. (2009). Decisive Battle, Victory and the Revolution in Military Affairs. Journal of Strategic Studies, 32(2), 189–211. DOI: https://doi.org/10.1080/01402390902743118
 31. Lucas Jr, G.R. (2010). Postmodern War. Journal of Military Ethics, 9(4), 289–298. DOI: https://doi.org/10.1080/15027570.2010.536399
 32. Luke T., Tuathail Ó.G. (2000). Thinking Getopolitical Space: The Spatiality of War, Speed and Vision in the Work of Paul Virilio. W: M. Crang, N. Thrift (red.), Thinking Space (s. 360–379). London–New York: Routledge.
 33. Marshall, A. S. (1999). Is Sun Tsu’s Art of War Relevant to the Modern Air Force? The RUSI Journal, 144(5), 57–60. DOI: https://doi.org/10.1080/03071849908446448
 34. McNeilly, M. (2001). Sun Tzu and the Art of Modern Warfare. Oxford: Oxford University Press.
 35. Metz, S., Kievit, J. (1994). The Revolution in Military Affairs and Conflict Short of War. Carlisle Barracks: U.S. Army War College. Dostęp: https://www.hsdl.org/?abstract&did=730952 [12.12.2019].
 36. Münkler, H. (2003). The Wars of the 21st Century. International Review of the Red Cross, 85(849), 7–22. Dostęp: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/irrc_849_munkler.pdf [3.12.2019].
 37. Münkler, H. (2005). The New Wars. Cambridge: Polity.
 38. Peoples, C., Vaughan-Williams, N. (2015). Critical Security Studies. Abingdon: Routledge.
 39. Randall, B. L. (2001). Sun Tzu: The Art of Network Centric Warfare. Carlisle Barracks: U.S. Army War College. Dostęp: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a389680.pdf [12.12.2019].
 40. Rasmussen, M.V. (2001). The Acme of Skill: Clausewitz, Sun Tzu and the Revolution in Military Affairs. Copenhagen: Dansk Udenrigspolitisk Institut. Dostęp: http://www.clausewitz.dk/mikkelvedby.pdf [12.12.2019].
 41. Roberts, M. (1956). The Military Revolution 1560–1660: an Inaugural Lecture Delivered before the Queen’s University of Belfast. Belfast: Boyd.
 42. Schmelzer, P. (1989). Mao and Clausewitz. Fort Collins [thesis]. Dostęp: http://www.clausewitz.com/bibl/Schmelzer-ClausewitzAndMao-OCR.pdf#search=%22sun%20tzu%22 [12.12.2019].
 43. Sharma, A. (2010). Cyber Wars: A Paradigm Shift From Means to Ends. Strategic Analysis, 34(1), 62–73. DOI: https://doi.org/10.1080/09700160903354450
 44. Sloan, E. C. (2002). The Revolution in Military Affairs. Implications for Canada and NATO. Montreal-Kingston: McGill-Queen’s University Press.
 45. Spinney, Ch. (1999). A Balkan Sun Tzu vs NATO Clausewitz: A Tentative Interpretation of the Serbo-NATO War. Dostęp: http://www.clausewitz.com/bibl/Spinney-ABalkanSunTzu.htm [12.12.2019].
 46. Sun Tzu, Sun Pin (2014). Sztuka wojny (wyd. 3). Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 47. Użycki, J. (1989). Wojna konwencjonalna w Europie? Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 48. Williams, B.G. (2010). The CIA’s Covert Predator Drone War in Pakistan, 2004–2010: The History of an Assassination Campaign. Studies in Conflict & Terrorism, 33(10), 871–892. DOI: https://doi.org/10.1080/1057610X.2010.508483
 49. Williams, T. (2003). Strategic Leader Readiness and Competencies for Asymmetric Warfare. Parameters, 33(2), 19–35.
 50. Yuen, D.M. (2008). Deciphering Sun Tzu. Comparative Strategy, 27(2), 183–200. DOI: https://doi.org/10.1080/01495930801944727
 51. Yuen, D.M. (2014). Deciphering Sun Tzu: How to Read the Art of War. Oxford: Oxford University Press.